2021-08-18 11:29Pressmeddelande

Nya företag och jobb av nyanlända genom NyföretagarCentrum och J.P. Morgan

Under flyktingkrisen 2015/16 var Sverige ett av de länder som tog emot flest migranter/flyktingar. Genom stöd som givits av J.P. Morgan har NyföretagarCentrum Sverige kunnat göra viktiga insatser som har lett till många nya livskraftiga företag och jobb. Detta som del av J.P. Morgans Chases femåriga entreprenörsprogram på 150 miljoner $ för svagare grupper.

- Insatserna har givit många nyanlända egen försörjning men också varit viktiga för ökad integration och ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman, VD för NyföretagarCentrum Sverige.

NyföretagarCentrums insatser har genom bl a J.P. Morgans medverkan sedan 2016 bidragit till att över 25 000 utlandsfödda givits rådgivning till start av eget företag. Över 10 000 nya livskraftiga företag har samtidigt startats.

– I det projekt som genomförts med stöd J.P. Morgan 2018-2020 har nu över 1000 nyanlända migranter/flyktingar givits rådgivning av NyföretagarCentrum och startat företag. Företagen har klarat sig bra - även under pandemin, konstaterar Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige;

 • Jobbtillväxten var högre än vad som gäller för nya företag i allmänhet med i genomsnitt över 2 helårsarbeten/företag
• Företagen var livskraftiga och endast 7 % har lagt ner per år
• Omkring 900 miljoner kronor har tillkommit i direkta och indirekta samhällsintäkter

- Intressant är också att kunskapen och erfarenheten kring företagande var hög hos de nyanlända som varit på rådgivning hos NyföretagarCentrum. 70 % hade högskole- och universitetsutbildning. Samtidigt har det varit svårt för många att få jobb varför företagandet valts för att skapa sig ett bättre liv, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

NyföretagarCentrum Sverige är tacksamma för de insatser som kunnat göras för nyanlända tack vare stödet från J.P. Morgan.

- J.P. Morgan medverkar till hållbara och inkluderande ekonomier i hela världen. Genom samarbete med organisationer som NyföretagarCentrum Sverige stöttas entreprenörer och nyanlända genom start av eget företag. På så sätt ges ökade möjligheter till egen försörjning men också en väg framåt som bidrar till samhällets utveckling. Livskraftiga och växande företag är viktiga för att skapa ekonomisk aktivitet och ökad sysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden, säger Jonas Wikmark, Co-Head Nordic Banking, J.P. Morgan.Om NyföretagarCentrum Sverige

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. Under 2020 har 16 500 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och rådgivning. 8 000 företag har startats. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.


Kontaktpersoner

Harry Goldman
VD
Harry Goldman