NTI-skolans logotyper för digital användning

Här finner du våra logotyper för digital användning. Den stående varianten av logotypen har mest särprägel och bör användas i första hand. Den stående logotypens minsta tillåtna storlek är 10 mm räknat på bredden. Den liggande logotypens minsta tillåtna storlek är 14 mm räknat på bredden. Friyta: Minsta möjliga luft som skall omge logotypen är 12,5% av det värdet. I det fall då logotypen skall ligga nära text, på exempelvis skyltar, gäller 50% friyta.