2019-10-21 19:32Bloggpost

Hur skapar man värdefulla länkar från journalister?


Fånga tidningsjättarnas uppmärksamhet samtidigt som man förbättrar sin SEO - Går det? Ja! Svaret ligger i Digitala PR kampanjer, eller Outreach PR campaigns som det också kallas
.  


Digitala PR (press) kampanjer handlar i grund och botten mycket om länkbygge, där fokus ligger på att få värdefulla länkar från dominanta nyhetssidor. Framgång når man genom att ta fram kreativt innehåll, likt en traditionell kampanj, men med en rejäl dos av nyhetsvärde. Det rör sig därför sällan om att direkt sälja in ett varumärke eller en produkt. Lyckas man finns imponerande resultat på både synlighet och SEO att hämta. Strategin förekommer hittills förvånansvärt sällan i PR-Sverige, där många begränsar sina pressutskick till sporadiska nyheter, produktuppdateringar eller tilldelade priser, samtidigt som man i sina traditionella PR kampanjer eller reklam lägger för lite fokus på länkbygge. 

Läs våra tips och tricks på hur du med hjälp av digitala PR kampanjer kan skapa rubriker hos välbesökta nyhetssidor, samtidigt som du förbättrar din egen SEO! 

_____________________________________________________________________________________

  1. Kreativt, nyhetsvärde & sökordsanalys
    Är du inte IKEA, Volvo eller ICA krävs det idag ofta mer än ett standardiserat pressmeddelande för att väcka tidningsjättarnas intresse. Det första steget till en lyckad länkbyggande PR-kampanj är därför att ta fram 1) ett kreativt koncept - en story - med ett tydligt 2) nyhetsvärde, som samtidigt bygger på 3) de av er målgrupps sökfraser som 4) relaterar till varumärket/produkterbjudandet. Vanliga exempel är purfärsk statistik eller engagerande utmaningar som uppmuntrar läsaren att klicka sig vidare från artikeln.


    Exempel: Expedia och deras dialektkarta. Unibet med statistik om e-sport. London School of Economics och deras topplista över kändisar med högst marknadsföringsvärde. 2. Prospektera ordentligt
Nästa steg är att hitta journalister och tidningar som är relevanta för er som företag och det innehåll du planerar att sprida. Du kommer behöva göra en hel del utskick, så ett effektivt tillvängagångssätt för att hitta, kontakta och utvärdera relevanta journalister underlättar. I Notifieds verktyg kan man pinpointa journalister utefter ämnen de skriver om, tidningar, geografiskt område och mycket mer. Jobbar du dessutom löpande med omvärldsbevakning genereras automatiskt förslag på journalister relaterat till dina bevakningar. Ett annat tillvägagångssätt är att manuellt jobba sig igenom tidningar och på så sätt samla på sig de kontaktuppgifter som nästan alltid finns listade i slutet av varje artikel.

 3. Vinkla innehållet
Jag kan inte trycka nog på detta. Största anledningen till att ett utskick misslyckas är för att innehållet inte är anpassat efter vad journalistens vanligtvis skriver om eller är intresserad av. Det innebär i sin tur inte att det är en dålig idé att använda sig av journalistlistor vid utskick, men du måste gruppera smart och göra ordentlig efterforskning. Först när detta är gjort har du möjlighet att anpassa/vinkla innehållet så att det passar den tilltänkta journalistens profil. Kolla exempelvis hur hen vanligtvis formulerar sig i sina artiklar; Vilket format brukar personen gilla att publicera? Hur lekfulla brukar artiklarna vara? Hur ser rubriksättningen ut? Används mycket bilder? Inkluderas ofta expertutlåtanden? etc. 

Detaljerad information om en journalist hittar du exempelvis i Notifieds verktyg

Fundera även på om du kan skapa olika vinklar på konceptet så att det passar in på olika tidningars kriterier. Liknande koncept presenteras och paketeras olika beroende på om det exempelvis är Aftonbladets sportsidor, Veckans Affärer eller Elle som skriver om det. I exemplet om London School of Economics (se punkt 1) hade en lösning därmed varit att till sportjournalister skicka en topplista på idrottare med högst marknadsvärde, medan man till Veckans Affärer hade pitchat en rankning av kändisar överlag. 


4. Kampanjen måste vara länk-vänlig
Första steget för att uppnå detta är såklart att du i ditt utskick inkluderar en länk som leder till mer information. Det räcker därmed inte att hänvisa till ett pressmeddelande eller liknande som upprepar samma information som i utskicket. Det resulterar snarare i att journalisten att bara nämner dig som kreatör, men struntar i länkningen. Kom ihåg; hur ökar jag nyhetsvärdet för läsarna? Eller finns det andra sätt att motivera fram en länk? Skapar man exempelvis ett interaktivt verktyg, är det svårt för journalisten att inte inkludera en länk eftersom det blir en del av nyheten i sig.

Vanligt är att skapa en kampanjsida där man samlar all information (statistik, ytterligare uttalanden, verktyg etc). Jättebra - men glöm för allt i världen inte att använda dig av interna länkar och integrera kampanjsidan med din hemsida. Görs inte detta skapar du istället SEO-barriärer och går miste om den förbättrade ranking som länkarna annars hade kunnat ge. 

__________________________________________ Så vad gäller när det kommer till själva utskicket?


1. Rubriken är nyckeln till framgång
Testa att skriva åtminstone 10 rubriker där du utgår från en vald vinkel och ett tydligt nyhetsvärde. Att utskicket snabbt framstår som personligt och relevant är oerhört viktigt. Ett sätt att öka relevans är att studera journalistens existerande rubriker och formulera sig på liknande sätt. Nischade journalistlistor eller skräddarsydda utskick på individnivå är andra metoder. En generell regel är även att undvika kryptisk rubriksättning. Jag vet, det är lockande att anspela på nyfikenhet för att fånga någons intresse, men det är sällan effektfullt. Därefter är uppföljning A och O. Överlag har rubriker runt 30 - 50 tecken visat sig vara bäst, men efter lite tid kommer du kunna se vad som funkar och inte för just ert utskick.

2. Se till att allt finns med i första utskicket
Länkar till bilder, citat, videos, expertutlåtanden, ja allt som kan tänkas skapa mervärde eller hjälpa dig bygga en bättre story bör tydligt finnas med i första utskicket. På så sätt undviker du att processen drar ut på tiden (ibland är det snabba ryck som gäller för att bli publicerad) samtidigt som du stärker innehållets värde. Obs; det innebär inte att du bör skicka ett meterlångt utskick. Välj istället att länka till materialet. 

3. Använd dig av 'krokar'
Ett sätt att förtydliga nyhetsvärdet är att presentera så kallade 'krokar' i utskicket. Enkelt beskrivet är det information i punktform som belyser det unika med konceptet. Har du exempelvis tagit fram statistik kan krokar vara att du lyfter olika typer av insikter.  

4. Ett nej är inte nödvändigtvis ett nej
Först och främst; får du inte ett svar på första utskicket, se alltid till att följa upp med ett personligt mejl. Statistiskt sett kan det öka svarsgraden med 65% (backlinko, 2019). Kom även ihåg att ett nej från en journalist, inte nödvändigtvis betyder nej från hela tidningshuset. Kontakta flera personer för att öka chansen att träffa rätt. Ett nej kan också innebära att det bara förväntas mer från er. Att vara flexibel, justera och skruva på innehållet för att se om det sen ger bättre resultat är många gånger key när det kommer till länkbyggande PR. 


______________________________________________________________________________________

Sammanställning 

1. Kreativt, nyhetsvärde & sökordsanalys är grunden till hur man tar fram en lyckad digital PR (press) kampanj. 

2. Prospektera ordentligt.
 Du kommer behöva göra en hel del utskick, så ett effektivt tillvängagångssätt för att hitta, kontakta och utvärdera relevanta journalister underlättar. Notifieds plattform eller manuell genomgång av relevanta artiklar är två exempel. 

3. Vinkla innehållet.
Kolla exempelvis hur den tilltänkta journalisten vanligtvis formulerar sig i sina artiklar och anpassa konceptet/utskicket därefter. Vilket format brukar personen gilla att publicera? Hur lekfulla brukar artiklarna vara? Hur ser rubriksättningen ut? Används mycket bilder? Inkluderas ofta expertutlåtanden? etc. 

4. Kampanjen måste vara länk-vänlig. Inkludera alltid en länk i utskicket som leder till mer information. Det räcker alltså inte att hänvisa till ett pressmeddelande eller liknande som upprepar samma information som i utskicket.

5. Rubriken är nyckeln till framgång.
Återigen, kom ihåg nyhetsvärdet och journalistens personliga rubriksättningsstil, men se även till att utskicket snabbt framstår som personligt och relevant. 

6. Se till att allt finns med i första utskicket.
Länkar till bilder, citat, videos, expertutlåtanden, ja allt som kan tänkas skapa mervärde eller hjälpa dig bygga en bättre story bör tydligt finnas länkade som en del av det första utskicket. 

7. Använd dig av 'krokar'. Enkelt beskrivet är det information i punktform som belyser det unika med konceptet vilket gör det lättare för journalisten att uppfatta nyhetsvärdet. 

8. Ett nej är inte nödvändigtvis ett nej.
Följ alltid upp om du inte får svar på ditt första utskick. Bara för att du får nej från en journalist från en tidning så kan andra på redaktionen fortfarande vara intresserade. Lycka till! Om Notified

Notified är en av marknadens mest uppskattade digitala plattformar för att lyssna, mäta och analysera allt om dig, ditt varumärke och din marknad i media så att du kan publicera och distribuera rätt budskap till de som är mest relevanta för dig. Som en del av Intrado erbjuder Notified en heltäckande och diversifierad tjänst av högsta kvalitet - globalt. För ytterligare information om Notified besök www.notified.se.

Kontaktpersoner

Clara Michélsen
Marketing Executive
Clara Michélsen