2020-12-07 18:32Pressmeddelande

Nu kan arbetet mot ny sim- och sporthall fortsätta

Kommunfullmäktige i Norsjö har nu sagt ja till 10 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med en ny sim- och sporthall. Pengarna ska finansiera upphandling, projektering och projektledning.

Målet är att den nya anläggningen ska vara färdigställd under 2025.

Mikael Lindfors (S) gick igenom den rapport som styrgruppen tagit fram.
– I medborgardialogen där det kom in nästan 800 svar framkom det att önskemål om att ha en simbassäng i kommunen är stort. Ska kommunen bygga en ny simhall ska det göras ordentligt, säger Mikael.

I rapporten framgår det att styrgruppen tror att det bästa är att bygga en ny sporthall samtidigt som en ny simhall. Att bygga ihop en helt ny simhall med en äldre sporthall som då också skulle behöva omfattande renoveringar långt innan en ny simhall, är tillsammans med andra faktorer sådant som vägts in i utredningen.

Lars- Åke Holmgren (KD) ser påpekade fördelen med att också bygga ny sporthall.
– Att kunna göra allt på en gång borde innebära kostnadseffektivitet, säger Lars-Åke.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december var ärendet om förutsättningar för ny sim- och sporthall det som tog längst tid. Politikerna var överens och nu kan arbetet sätta igång.

Verksamhetschef kommunal utveckling, Elin Andersson, berättar om utredningens om ligger till grund för beslutet i kommunfullmäktige.

 Om Norsjö kommun

Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världen bästa vardag!

Kontaktpersoner

Mikael Lindfors
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Lindfors