2020-06-03 09:32Pressmeddelande

Norsjö kommun ger möjlighet till extra stöd för föreningar

En bild från en fotbollsmatch med två personer i fokus som sparkar på samma bollFotograf: Jesper Stenmark (jesperstenmark.se)

I Norsjö kommun finns ett brett och aktivt föreningsliv, som just nu påverkas av pandemin. Ca 150 föreningar finns registrerade i kommunens föreningsregister. Dessa föreningar alla gör ett viktigt arbete för demokratin, integrationen och folkhälsan. Föreningslivet vilar på ideell grund, men många föreningar har också en roll som arbetsgivare och arrangörer.

Under kommunstyrelsen möte den 2 juni 2020 beslutades att ge ideella föreningar med egna lokaler möjligheten ansöka om ett extra stöd. Kommunstyrelsen avsätter 200 000 kronor från kommunstyrelsens förfogande till detta ändamål.

- De rekommendationer och restriktioner som införts påverkar alla på många olika sätt, självklart även våra föreningar. Många av våra föreningar är beroende intäkterna från olika arrangemang för att kunna finnas kvar. Det känns jättebra att kunna erbjuda möjligheten att söka det här stödet, så att vi förhoppningsvis även i framtiden kan ha ett rikt föreningsliv. Föreningslivet är en oerhört viktig del i världens bästa vardag, säger Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande.

Ansökan gäller stöd för kostnader eller inkomstbortfall som uppstått under perioden 2020-03-01 – 2020-05-31.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som:

  • har sitt säte i Norsjö kommun
  • äger sina egna lokaler
  • har utebliven intäkt pågrund av inställda aktiviteter eller arrangemang

I ansökan ska årsredovisning från 2019 skickas med.

Ansökan görs via blankett som kan ladda ner på hemsidan: www.norsjo.se/blanketter. Ansök senast den 2020-06-15.

Norsjö kommun har tidigare genomfört några insatser för att underlätta för föreningarna i dessa tider:

  • Dispens ges för att skicka in årliga föreningsuppgifter under hela 2020.

  • Det lokalaktivitetsstödet för barn och unga för våren 2020 kommer att behandlas som våren 2019, då stödet är baserat på aktiviteter.

  • Övriga eventuella ansökningar som verksamhetsbidrag/driftbidrag riktade till bland annat byaföreningar, kulturföreningar, bildningsförbund, pensionärsföreningar, med egna anläggningar kommer att bedömas utifrån föregående års utbetalningar.

- Om Coronapandemin fortsätter i höst, så kommer det eventuellt komma en ny ansökningsperiod för detta stödet. Men vi hoppas självklart att det inte ska behövas, avslutar Mikael Lindfors.


Om Norsjö kommun

Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världen bästa vardag!

Kontaktpersoner

Mikael Lindfors
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Lindfors