2020-12-04 07:13Pressmeddelande

Gassecry AB etablerar ett klimatsmart datacenter i Norsjö 

Företaget Gassecry AB har lämnat in en bygglovsansökan för en etablering av ett första Edge Datacenter och kommer inom kort att etablera ett lokalt bolag i Norsjö.

–  Norsjö är en kommun som fångat bolagets intresse för flera år sedan, Norsjö har starka visioner och handlingskraft vilket är något som lockar oss, säger David Sardén, VD på Gassecry AB.  

Gassecry AB är ett norrlandsbaserat företag med visionen att bli den renaste infrastrukturbyggaren i norra Europa. Bolagets mål är att stå i frontlinjen för den tekniska utvecklingen och att bli nästa generations digitala företag som bidrar till expansion av det lokala näringslivet. Gassecry AB är utåt sett ett mindre företag med få anställda men har ett världsomspännande samarbets- och partnernätverk som gemensamt skapar stora möjligheter på lokal nivå. En viktig del i Gassecrys affärskoncept är återvinning av värme. I många traditionella datacenter går överskottsvärmen rakt ut i luften. Gassecrys koncept bygger på att återvinna 100% av värmen och den teknik som används ger också stor kapacitet på liten yta.  

Tillväxtchef Beatriz Axelsson berättar att Norsjö kommun har haft kontakt med bolaget en längre tid.

 – I inledningen av samarbetet insåg vi att vi har flera gemensamma mål, bl a när det gäller hållbarhet och attraktivitet för invånare och näringsliv. Det var hållbarhetsperspektivet som till slut avgjorde frågan om etablering, säger Beatriz.  

Gassecrys etableringar är inte beroende av byggnader utan kan även byggas med hjälp av flyttbara prefabricerade moduler. Inledningsvis kommer en modul placeras i anslutning till reningsverket i Norsjö med ett tydligt syfte - värmen från servrarna kommer att återvinnas i reningsverkets värmeanläggning. 

– Eftersom vi använder oss av en outnyttjad kombination av olika tekniker kan vi bygga små datacenter som fungerar på samma sätt som ett stort, berättar David Sardén.  

– Vi ser fram emot etableringen och hälsar Gassecry AB välkomna till Norsjöbygden. Det ska bli intressant att följa företagets utveckling, avslutar Beatriz Axelsson.   


Vi frågor, kontakta:

Norsjö kommun
Beatriz Axelsson, tillväxtchef
Tfn. 0918-141 67
E-post: beatriz.axelsson@norsjo.se                                

Gassecry AB
Therese Jonsson
Tfn. 070-846 15 73
E-post: info@gassecry.seOm Norsjö kommun

Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världen bästa vardag!

Kontaktpersoner

Beatriz Axelsson
Tillväxtchef
Beatriz Axelsson