2020-11-25 08:27Pressmeddelande

Första steget mot ny sim- och sporthall

Kommunstyrelsen i Norsjö ställer sig positiva till att fortsätta med arbetet för en framtida sim- och sporthall.

Vid kommunstyrelsens sammanträden den 24 november redovisar verksamhetschef för kommunal utveckling, Elin Andersson, styrgruppens utredning.
– En satsning inom fritidsområdet kan vara en viktig framgångsfaktor. Vi behöver fler arbetsföra personer som flyttar till kommunen och vi måste göra satsningar för att attrahera människor att flytta hit, säger Elin Andersson under redovisningen.

Simhallen har kontrollerats vid flera tillfällen. Den senaste kontrollen 2019 visade bland annat på stora angrepp av rost. Den tekniska utrustningen har också överskridit sin livslängd. Det är extern expertis som har gjort de byggnadstekniska utredningarna och de kom fram till att livslängden för den nuvarande simhallen ligger på mellan 2–5 år. En renovering skulle vara mycket kostsam och svårberäknad därför anser styrgruppen att renovering är utesluten.

Sporthallen har en teknisk livslängd kvar men underhållet är eftersatt. Det finns en del akuta åtgärder, bland annat byte av fönster och byte av fasad. Inomhus krävs en del ommålningar samt renovering av ytskikt.

– Att bygga ihop en ny simhall med den befintliga sporthallen tror vi i styrgruppen inte är rätt väg att gå. Rent byggtekniskt kan det bli svårt men också gällande underhåll. Styrgruppen tror att det bästa är att bygga en ny sporthall samtidigt som en ny simhall, säger Elin Andersson.

Målet: färdigställd 2025

Planen är att den nya anläggningen ska byggas bakom den befintliga. Förhoppningen är att inte behöva riva den nuvarande sim- och sporthallen förrän den nya står färdig. Målet är att Norsjö kommun bygger en ny sim- och sporthall som ska vara färdigställd under 2025. Tanken är att bassängen i simhallen ska vara 25 meter med 4 banor och det ska finnas en barnpool för de yngsta barnen. Sporthallen ska vara fullstor med möjlighet till avdelning. Den ska också vara fullt utrustad för skolans behov.

Styrgruppen har haft en medborgardialog i form av en enkät, där kom det in nästan 800 svar. Utöver enkäten har de genomfört djupintervjuer med bland annat intern personal, föreningsrepresentanter, idrottslärare och representanter från näringslivet.

– Styrgruppen har gjort ett gediget arbete och kommit med en väl underbyggd rapport. Vi var eniga i kommunstyrelsen om att säga ja till 10 miljoner kronor för att fortsätta det här arbetet. Pengarna ska finansiera upphandling, projektering och projektledning. Men först ska ärendet upp till kommunfullmäktige innan det är helt klart, säger Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande.


Om Norsjö kommun

Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världen bästa vardag!

Kontaktpersoner

Verksamhetschef kommunal utveckling
Elin Andersson