2021-09-07 12:28Pressmeddelande

Förbättrad introduktion genom digitala verktyg

Norsjö kommun har sedan mars 2021 drivit ett projekt med syfte att förbättra introduktion av nya medarbetare inom omsorgen. Tanken har varit att upparbeta en rutin som är både är effektiv, kvalitetssäkrad och inte minst skräddarsydd efter behov och individuell kompetens. Genom att titta på andra kommuners rutiner och material samt vägt in önskemål från befintlig personal har Norsjö kommun tagit fram ett nytt material.

Tidigare har medarbetarna utgått från checklistor på A4-papper. Från och med i höst kommer nya medarbetare att kunna ta del av ett modernt och mestadels digitalt upplärningsmaterial. Materialet inkluderar ett flertal så kallade stödfunktioner för att stärka kompetenser som är avgörande för kvalitet.

En av dessa stödfunktioner är verktyget/appen Lingio. Lingio leder till en certifierad yrkesutbildning i vårdsvenska samtidigt som den är ett stöd i det vardagliga arbetet. Lingio används sedan juni i år ute i verksamheten av ett flertal medarbetare. Appen är ett stöd för att bredda sina språkkunskaper och kommunicera.

− En av de anställda har berättat att den var hemma hos en vårdtagare för att utföra en insats. Den anställda var osäker på betydelsen av ett ord, men appen gjorde det möjligt att finna en korrekt översättning. Den anställda har lärt sig många ord och känner att Lingio kan vara till hjälp att kommunicera med de gamla, säger Erik Forsberg, enhetschef hemtjänsten i Norsjö kommun.


För mer information kontakta: 
 Erik Forsberg, enhetschef hemtjänsten
Tfn. 072-502 65 71
E-post: erik.forsberg@norsjo.se Om Norsjö kommun

Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världen bästa vardag!