2020-06-15 18:17Pressmeddelande

Debatt i kommunfullmäktige

Måndag den 15 juni hade kommunfullmäktige i Norsjö sammanträde. Det var många ärenden som avverkades under kvällen. Mest debatt var det kring budget 2021 där socialdemokraterna, vänsterpartiet, liberalerna och centerpartiet hade gått ihop om en gemensam budget.

----------

Insamling av matavfall

Under kvällen togs bland annat beslut om att införa insamling av matavfall. Ett nytt system för insamling av matavfall beräknas ta lång tid, mellan 24 - 32 månader.   

- Det går att ansöka om undantag från lagkravet hos Naturvårdsverket men då måste vi kunna visa på att det inte blir några miljövinster, alltså att det blir sämre för vår miljö att vi inte samlar in matavfall. Nya fordon kommer att behövas och det kommer att bli en kostnadsökning på cirka 300 000 kr per år, säger Mattias Degerman (S).

- Det här är inte ett självklart beslut för en liten kommun, det finns stora osäkerhetsfaktorer om vad som är bästa lösningen, säger Lars-Åke Holmgren (KD).

De båda var dock överens om att säga ja till att samla in matavfall och det blev också kommunstyrelsens beslut.

----------

SFI flyttas från Bastuträsk till Norsjö

I frågan om att flytta in SFI från Bastuträsk till Norsjö blev det en hel del debatt och det kom in förslag både från Centern och från Kristdemokraterna. Kommunfullmäktige tog beslut att från den 1 augusti 2020 ska SFI-verksamheten bedrivas i Norsjö och nuvarande SFI-elever i Bastuträsk får busskort. Om antalet elever ökar kan kommunstyrelsen pröva på dagens beslut på nytt.  

- Redan i kommunstyrelsen yrkade Centern att SFI ska vara kvar i Bastuträsk. Vi har tittat på det här och vi förstår att med tre elever blir det inte kvalitet i undervisningen. Men om antalet elever ökar bör beslutet omprövas av kommunstyrelsen, säger Patrik Ström (C).

Politikerna i kommunfullmäktige var överens om att den pedagogiska verksamheten är det viktiga.

- Det finns ett gammalt beslut om att flyktingar i första hand ska placeras i Bastuträskområdet, så det tilläggsyrkande som centern nyss lade fram, om att kommunstyrelsen kan ompröva beslutet, det kan vi socialdemokrater ställa oss bakom, säger Mikael Lindfors (S).

- Det här borde inte vara en fullmäktigefråga. Verksamheten borde kunna avgöra vad som är bäst. Vårt förslag är att beslut om var och hur SFI-verksamheten ska bedrivas förs över till verksamhetsnivå, säger Lars-Åke Holmgren (KD).

----------

Personalförsörjningsplan

Chefer, medarbetare, politiker och revisorer har efterlyst ett styrdokument för personalförsörjning. Upprättandet av detta styrdokument är också en respons till en granskning som sker på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer via PwC under våren 2020. Personalförsörjningsplanen är upprättad och kommunfullmäktige godkänner dokumentet.

- Personalförsörjning, strategier och planer som våra anställda arbetar fram på ett förtjänstfullt sätt. Revisionen vill att vi ska göra planer, för mig ska revisionen granska. Det ställs samma krav på den lilla kommunen som på den stora kommunen. Skillnaden är att det finns specialister utan här finns generalister som har mycket på sina bord. Ska vi tillverka dokument för att tillfredsställa revisionen? Årsredovisningen är ett exempel. Verksamheterna hinner inte med. Ambitionerna finns men det ska göras verkstad också, säger Lars-Åke Holmgren (KD).

----------

Budget 2021

Budget 2021 vållade en hel del diskussioner. Socialdemokraterna, vänsterpartiet, liberalerna och centerpartiet hade gått samman om en gemensam budget. Den budgeten är preliminär och ska fastställas till hösten. Den gemensamma budgeten var den som vann omröstningen i kommunfullmäktige.   

- 2020 är ett speciellt år. Vi har tillsammans skapat en budget utifrån det vi faktiskt vet. Budgetberedningen har gått bra och vi har kommit överens om ett budgetförslag, säger Patrik Ström (C)

- Vi lever i en ovanlig tid och det är oerhört viktigt att vi politiker tar vårt ansvar och samarbetar. När vi står inför stora utmaningar då kan vi inte samarbeta mindre utan vi måste samarbeta mer. Alla som sitter här inne vill göra det bästa möjliga för Norsjö kommun. Vi har fört samtal kring kommande årsbudget. Vi fyra partier har lagt en budget där vi tagit tillvara på varandras kompetenser. Den här budgeten är en preliminär budget som fastställs till hösten när vi förhoppningsvis vet mer, säger Jennie Noréhn Thorgren (L).

- Vi har haft konstruktiva och givande diskussioner kring budget. Under rådande förhållanden har vi kommit fram till ett budgetförslag som svider minst. Jag håller med övriga talare om att all personal inom kommunen gör ett underbart jobb, säger Hans Klingstedt (V).

- VI har haft ett gott samarbete i det här budgetarbetet. Tack till personal som försett oss med underlag. Det förslag som S och V lade fram hade många likheter med det som C och L lade fram. Vi gick ihop med hopp om ett bredare stöd i kommunfullmäktige. Det är inte en offensiv budget utan en realistisk budget, säger Mattias Degerman (S).

- Ingången var speciell redan innan coronan. De pengar vi fick i utjämningen åts upp av den befolkningsminskning vi hade. Som alltid i en förhandling är inte alla jätteglada men alla är inte heller jättesura, säger Mikael Lindfors (S).

- Vi har inte varit inbjudna till någon träff. Jag tror inte heller att vi låg så långt ifrån varandra. Den här handlingen damp ner idag så det har inte funnits många chanser att bearbeta den. Men jag kommer att beskriva kristdemokraternas förslag. Det är svårt att beräkna, men verksamheterna måste kunna ställa om i tid. Den stora skillnaden mellan oss och övriga partier är just området omsorg. Varför stryker man pengar från omsorgen när de behövs där? KD är nu det enda oppositionspartiet, det måste vara tydligt för alla, säger Lars-Åke Holmgren (KD).Om Norsjö kommun

Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och billigt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi världen bästa vardag!

Kontaktpersoner

Mikael Lindfors
Kommunstyrelsens ordförande
Mikael Lindfors