2022-10-26 05:40Pressmeddelande

Norrlandsoperan tar kultur till sjukhus i Västerbotten

Norrlandsoperan inleder från och med hösten 2022 ett samarbete med Alva kultur på Norrlands universitetssjukhus. Konserter, dans och framträdanden av operasångerskor på sjukhuset i Umeå står på programmet, där även besök till Skellefteå och Lycksele lasarett planeras.

Alva kultur är ett centrum för kultur i vården på universitetssjukhuset i Umeå. Samarbetet som påbörjas nu och sträcker sig tills vidare handlar om att Norrlandsoperan kommer erbjuda Alva kultur mindre produktioner inom opera, musik och dans för patienter, anhöriga och personal på framför allt Norrlands universitetssjukhus i Umeå, men även på regionsjukhusen i Skellefteå och Lycksele.  

– Alva kultur är en unik satsning i Sverige där Region Västerbotten valt att betrakta människan ur ett holistiskt perspektiv där kulturen är en viktig och nödvändig del i livet. Det behöver finnas möjligheter att ta del av kultur i livets svårare stunder där behovet av lindring, förströelse och fördjupning kanske är ännu större än vanligt – inte minst för sjuka barn. För Norrlandsoperan är det en självklarhet att bidra med det vi kan, säger Erik Mikael Karlsson, VD på Norrlandsoperan.

Under hösten 2022 erbjuds bland annat Stilla dans, en dansaktivitet med danspedagogen Jenny Sjöberg där man deltar utefter sina egna förutsättningar, samt musikframträdanden av turnerande Frida Johansson i Umeå, samt andra artister och musiker som besöker regionens sjukhus i Skellefteå och Lycksele. Under 2023 planeras mer dans samt framträdanden av Norrlandsoperans sångerskor Susanna Levonen och Amie Foon tillsammans med pianisten Jonas Olsson.

– Det känns värdefullt att sjukhusens rum fylls med något så vackert som musik och dans. Det tillför något unikt och ger oss en närhet till känslor. Vi har förhoppning om, och planer för, ett långt samarbete, säger Ann Helen Littbrand, Kultursamordnare på Alva kultur.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Mikael Karlsson, VD på Norrlandsoperan
Tel: 073-073 99 72
Email: erik_mikael.karlsson@norrlandsoperan.se

Ann Helen Littbrand, Kultursamordnare på Alva kultur
Tel: 070-667 37 26
Email: annhelen.littbrand@regionvasterbotten.se


Om Norrlandsoperan

Norrlandsoperan grundades 1974 som en liten operaensemble och har under åren utvecklats till Sveriges viktigaste och största scenkonsthus med regionalt uppdrag. Genom opera, musik, dans, nutida konst och egen symfoniorkester ska Norrlandsoperan fördjupa och utveckla det nya och nyskapande för att bli Sveriges ledande spelplats för nyskapande scenkonst. Norrlandsoperan ska stå för det nya, det oupptäckta och det innovativa och vara scenkonsthuset som speglar samtiden och påverkar framtiden. Norrlandsoperan har fyra salonger samt egna tillverkande verkstäder och ateljéer, administrativa avdelningar samt ett eget biljettkontor. Elektra är Norrlandsoperans bistro, bar och matsal. På Norrlandsoperan arbetar ca 130 fast anställda personer och årligen genomför vi ca 500-600 produktioner av olika slag.

Kontaktpersoner

Petra Kangas
Kommunikations- och försäljningschef
Petra Kangas
Benjamin Brodin
Marknadsförare opera & symfoniorkester
Benjamin Brodin