Presse


Blogg

NIH i sosiale medier

Om NIH

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjon innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1400 studenter og 220 ansatte fordelt på fem fagseksjoner, seks administrative avdelinger og to forskningssentre. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert i Oslo, med Songsvann og Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Pressekontakter

Karen Christensen
Kommunikasjonssjef
Karen Christensen
Kjetil Grude Flekkøy
Rådgiver
Kjetil Grude Flekkøy
Ulf Ekelund
Professor
Ulf Ekelund
Institutt for idrettsmedisnske fag, NIH