Betonghållfasthet

Molntjänsten Celsiview har fått ett tillval som används för att beräkna betongens hållfasthet, beroende på omgivande lufttemperatur och betongtemperaturen, som mäts med ingjutna trådgivare direkt i betongen. Givarmodulen TC503T används för att skicka mätvärden från de anslutna trådgivarna, som gjutits in i betongen.