2017-03-09 16:50Pressmeddelande

Testo firar 60-årsjubileum med unika rökgasmätare

null

2017 är året då Testo fyller 60 år! Vi firar med att erbjuda våra kunder de speciella jubileumsmodellerna testo 330-1 LX, testo 330-2 LX och testo 330i LX. Dessa är de enda på marknaden med 60 månaders garanti på O2-/CO-mätcellerna – utan att något serviceavtal behövs.

Dessa tre rökgasmätare uppfyller de högsta kraven på livslängd, noggrannhet och tillförlitlighet. Funktionella mätmenyer och intuitiv användning gör det dagliga arbetet enklare än någonsin tidigare.

Det breda programmet med rökgasgivare och andra tillbehör från Testo ersätter dessutom ofta andra instrument, som du annars hade behövt komplettera med. Jubileumsmodellerna skiljer sig från mängden tack vare sina högklassiga mätceller för O2, CO och NO (tillval), med en utökad livslängd på upp till 6 år. Det sparar in åtminstone ett mätcellsbyte under en typisk livslängd. Alla 3 rökgasmätarna kan användas med en smartphone-app för större användarkomfort och enklare dokumentering.

testo 330-1 LX och testo 330-2 LX är kraftfulla rökgasmätare för installatörer och servicetekniker. Instrumenten mäter alla de vanligaste parametrarna som rökgastemperatur, O2, CO, NO (tillval) och drag. De beräknar också de vanligaste parametrarna som t.ex. verkningsgrad och luftöverskott.

Rökgasmätaren testo 330i LX förenklar ditt arbete mer än något annat tidigare instrument. Styrning av rökgasmätaren och avläsning av mätvärden sker med en smartphone/surfplatta, tack vare en särskild app. Instrumenthuset är mycket robust och fullständigt tätt, för användning under tuffa förhållanden. Instrumentet har Longlife-mätceller med en livslängd på 6 år, som dessutom kan bytas av användaren.

Dessa 3 unika rökgasmätare finns i fem olika jubileumsmätset och kan bara köpas under 2017. Besök Nordtecs hemsida för att läsa mer.

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976.
Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Försäljning
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Inneklimat