2018-01-22 13:43Pressmeddelande

testo 440 – ny trådlös luftflödes- och IAQ-mätare

null

Nordtec Instrument AB utökar sitt sortiment med den nya luftflödes- och IAQ-mätaren testo 440 – ett kompakt handinstrument med användarvänliga mätmenyer och trådlösa givare – för mångsidig och bekväm mätning av alla ventilations- och inneklimatparametrar.

Som marknadsledare inom bärbar och stationär mätteknik har den tyska mätteknikspecialisten Testo lång erfarenhet av att utveckla produkter i den absoluta framkanten. Luftflödes- och inneklimatmätare från Testo används över hela världen, för behagliga inomhusklimat och optimalt injusterade ventilationssystem i kontor, bostadshus, laboratorier och fabriker.

I denna sektor breddar vi nu vårt sortiment med den nya luftflödes- och IAQ-mätaren testo 440. Det nya programmet har allt som gjort Testos luftflödes- och IAQ-mätare så framgångsrika genom åren – intuitiv funktion, noggranna mätvärden och ett omfattande givarsortiment. Nu utökas dessa fördelar med trådlös komfort.

Intuitiva mätmenyer

Mätning av luftflöde, IAQ och komfortparametrar sker ofta enligt standardiserade metoder och normer. För att förenkla arbetet finns det förinställda och tydligt strukturerade menyer för följande mätuppgifter i testo 440: luftflödesmätning i kanaler och över luftdon, k-faktor, turbulensgrad enligt EN ISO 7730, kyl- och värmelast, indikering av fuktskaderisk och långtidsmätning (registrering av mätvärden vid inställda intervaller).

Fler applikationer med mindre utrustning

Till testo 440 finns det givare för lufthastighet, temperatur, fukt, turbulensgrad, CO2, CO och ljusstyrka. Det går att välja mellan trådlösa givare och givare med fast kabel. De trådlösa Bluetooth®-givarna ger mer rörelsefrihet och sparar utrymme i serviceväskan. Dessutom finns ett givarhandtag som används för att ansluta givare, teleskop och förlängningar. Tack vare det kan du på bara några sekunder växla från att mäta exempelvis inomhusluftkvalitet till att mäta volymflöde över ett luftdon.

Tydlig, pålitlig och säker

I den stora displayen på testo 440 visas upp till 3 värden samtidigt. Den gör det också enkelt att göra inställningar och snabbt överblicka resultaten. Det går att spara upp till 7 500 mätblock i instrumentminnet. Dessa kan sedan exporteras som en Excel-fil via ett USB-gränssnitt. Det finns också en skrivare för dokumentering direkt på mätplatsen.

Mätset och modellversioner

Multi-instrumentet testo 440 finns i två modellversioner. Modellen testo 440 dP är tekniskt identisk med standardversionen, men har dessutom en integrerad differenstryckgivare. Tack vare det kan du utföra mätningar över filter och använda Pitotrör (Prandtlrör) och k-faktor. I programmet finns också färdiga mätset som består av instrument, givare och tillbehör för de vanligaste applikationerna (kanaler, ventilationskanaler, inomhusluftkvalitet, ventilationssystem och laboratorier). 


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Försäljning
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Inneklimat
Ludvig Björk
Bygg – VVS – Inneklimat – IR
Ludvig Björk