2015-10-07 15:36Pressmeddelande

testo 420 – lätt, praktisk och noggrann luftflödesstos

null

Testo lanserar en ny praktisk luftflödesstos för både till- och frånluft. Utmärkande för testo 420 är den mycket låga vikten och mobil-appen som via Bluetooth gör det möjligt att läsa av mätvärdena i en mobiltelefon. Detta tillsammans med en enkel hantering och hög noggrannhet gör testo 420 till ett mycket intressant verktyg för injusterare av ventilationsanläggningar.

Lätt, praktisk och noggrann – den nya luftflödesstosen testo 420 är en ledande lösning för injustering av volymflöden vid större till- och frånluftsdon. Med en vikt på mindre än 2,9 kg är testo 420 den lättaste luftflödesstosen på marknaden. Den sätter en ny standard när det gäller mätnoggrannhet, särskilt vid mätning på tilluftsdon med en hög grad av turbulens. Tack vare den integrerade luftflödesriktaren reduceras de vanligaste mätfelen avsevärt.

App + Bluetooth

Mobila enheter som smartphones och surfplattor kan användas som en andra skärm eller för att fjärrstyra mätinstrumentet. Det är möjligt tack vare Bluetooth och en särskild mobil-app. När det är högt i tak kan du exempelvis fixera stosen över ett luftdon med hjälp av ett specialstativ och sedan läsa av och spara mätvärdena i mobilen.

Vid mätningar på flera efterföljande luftdon går det att spara mätresultatet från varje enskilt don i instrumentet. Efter avslutad mätrunda kan ett mätprotokoll i PDF- eller Excel-format skapas och skickas via e-post med hjälp av appen.

Flexibelt mätinstrument

Det integrerade instrumentet går att vinkla och är därmed lättavläst oberoende av arbetsställning. Genom att ta loss instrumentet från stosen kan det dels användas som en mycket noggrann tryckmätare (upplösning 0,001 Pa) och dels som flödesmätare med medelvärdesberäkning efter inmatning av kanaldimension, t.ex. vid pitotrörsmätning. 

Monterat på stosen mäter det också temperatur och relativ luftfuktighet.

Enkel att hantera

Det finns flera olika stos-storlekar att välja mellan och tack vare tydliga markeringar och trattformade fästen för spännstängerna är de mycket enkla att montera. 

Ergonomiska handtag gör att man kan arbeta bekvämt utan att bli trött i händerna. Det går också att transportera den hopfällda testo 420 på ett enkelt och säkert sätt i den hjulförsedda väskan som medföljer vid leverans.

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976.
Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Säljchef
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Klimat