2016-02-08 08:00Pressmeddelande

testo 330i – bekvämare rökgasmätning med trådlös teknik

null

Nordtec Instrument AB utökar sitt sortiment med rökgasmätaren testo 330i från den tyska mätteknikexperten Testo AG. Instrumentet bygger på ett nytt revolutionerande koncept med trådlös överföring av mätdata till en smartphone eller surfplatta. Det innebär att serviceingenjörer kan sköta sitt arbete snabbare och enklare än någonsin tidigare – helt oberoende av mätplatsen.

Det började med en fråga som utvecklingsteamet på Testo ställde sig:
– Vad kan vi göra för att drastiskt förenkla arbetet vid rökgasmätning på värmepannor?
Fram till nu har arbetet ofta inneburit svårigheter av olika slag – vilket kostar värdefull tid. Det är framför allt den ostabila fixeringen av rökgasgivaren och avståndet mellan mätpunkten och justeringsplatsen, som gör rökgasmätningen till en svår balansgång. Dessutom klagar många servicetekniker på krånglet med att dokumentera mätresultaten.

Mer frihet och flexibilitet vid rökgasmätning

Testos utvecklare har hittat intelligenta lösningar på alla dessa svårigheter. I hjärtat av testo 330i finns gedigen och beprövad mätteknik från föregångaren testo 330-2 LL. Med en avgörande skillnad: testo 330i behöver ingen egen display utan överför mätvärdena via Bluetooth till användarens smartphone eller surfplatta, där de visas med hjälp av en särskild app. Lösningen ger en helt ny flexibilitet vid rökgasmätning, eftersom serviceingenjören alltid kan se mätvärdena där han behöver dem – helt oberoende av mätplatsen. Appen ger inte bara mer frihet vid själva arbetet, utan tar även hand om dokumenteringen efteråt. Rapporter kan skapas direkt på plats – med kommentarer och bilder – och bekvämt skickas via e-post till kunden eller användarens eget kontor. Den tid som krävs för att dokumentera arbetet minskar avsevärt.

Stabil montering av rökgasgivaren med testoFix

Givarfästet testoFix är ytterligare en välkommen nyhet. Med testoFix sätts rökgasgivaren snabbt och säkert fast i rökgaskanalen – fast positionerad mitt i rökgasflödet. Med sin innovativa horisontella form kan mätinstrumentet hängas direkt i givarfästet eller fästas direkt på brännaren med hjälp av de kraftiga magneterna. Mätinstrumentet och givaren är förbundna genom en kort, böjlig slang som snabbt kan stuvas undan i väskan.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Säljchef
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Klimat