2018-02-23 15:56Pressmeddelande

Spårbar tryckkalibrering upp till 150 bar

null

Sedan många år har Nordtec erbjudit kalibrering av differenstryck på spårbar nivå. Sedan den 1 januari 2018 erbjuder vi också kalibrering av under- och övertryck från -1 bar upp till +150 bar. Det innebär att du nu kan lämna in dina digitala eller analoga manometerställ för kalibrering. Vi tar naturligtvis också emot tryckgivare och transmittrar från exempelvis tryckluftssystem och andra applikationer där tryck behöver mätas.

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976.
Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Maria Almestål
Labbchef – Kalibrering
Maria Almestål
Ansvarsområde: Kalibrering