2015-06-09 14:50Pressmeddelande

Nytt system fjärrövervakar avfuktningen

null

Celsiview – lättanvänt gränssnitt

Möjligheter finns att koppla upp sig med smartphone, surfplatta eller dator, om du har Iphone eller Android spelar ingen roll. På varje rad visas namnet på varje plats som övervakas, och med aktuellt värde. Skulle något värde passera det som ställts in så blir just den raden markerad i rött. Det går även att sända ut larm via SMS och/eller e-post. Flera kan följa mätvärdena samtidigt, t ex företaget som är ansvarigt för avfuktningen och fastighetsägaren.

Celsical - Unikt kalibreringskoncept

Den trådbundna temp/fuktighetsgivaren kalibreras hos Nordtec Instrument AB, därefter anges justeringsvärden och justeringspunkter i en databas. Dessa justeringsvärden är sedan kopplade till varje givares unika serienummer. När användaren sedan ansluter sin givare till basstationen så hämtas automatiskt justeringskurvan till just den unika givaren som anslutits, och mätvärdena som presenteras stämmer exakt. Inga manuella omräkningar behöver göras, utan det värde som visas är justerat och klart.

Enklare styrning via en adapter

Det finns även möjlighet att med hjälp av en adapter koppla in styrning av t ex en eller flera byggfläktar. När man uppnått önskat fuktvärde stänger man helt enkelt av fläktarna på distans med hjälp av Celsiview.

Celsicom Connect

Grunden i systemet är basstationen Celsicom Connect CC202, som tar emot signaler från både trådlösa och trådbundna givare. Sedan skickas de vidare från basstationen via en nätverkskabel eller trådlöst via ett USB modem. Upp till 50 trådbundna och 16 trådlösa givare kan anslutas till varje Celsicom Connect basstation. Systemet mäter temperatur och fukt i första hand men kan även mäta ånghalt, daggpunkt, CO2, radon, flöde och tryck.

 


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson
Kundservice och försäljning
Thomas Ottosson
Ansvarsområde: Industri och stationära applikationer