2015-05-19 09:00Pressmeddelande

Nyckeln till världens bästa pommes frites

null

Med frityroljemätaren testo 270 kan man enkelt, snabbt och säkert mäta kvaliteten på frityroljan. Instrumentet mäter halten av "Totalt polärt material" (TPM) i oljan och visar resultatet i procent. Om oljan har åldrats indikeras ett ökat TPM-värde. Konsekvensen blir att de friterade varornas kvalitet försämras, dessutom kan oljan innehålla hälsoskadliga substanser. Regelbunden mätning med testo 270 kan förhindra detta. Tack vare mätinstrumentet undviker man också att frityroljan byts ut för tidigt. Det minskar förbrukningen av frityrolja med upp till 20 %.

Tillförlitlighet i det dagliga arbetet

Styrkan i givarröret har förbättrats avsevärt jämfört med föregående modell. Utöver detta har den nya frityroljemätaren en robustare anslutning mellan instrumenthuset och givarröret med sensorn. Mätinstrumentet uppfyller skyddsklass IP65 även utan skyddsfodralet, rengöring under rinnande vatten är inget problem - idealisk för användning i t.ex. snabbmatsrestauranger.

En av de stora förändringarna med nya testo 270 är dess ergonomiska design. Fördelen med det nya greppet är att handen hålls längre från oljan och därigenom blir arbetet säkrare.

Förutom oljans kvalitet så mäter även instrumentet temperaturen på frityroljan.

Mer intuitiv tack vare trafikljussystem

Det nya instrumentet har en betydligt större display vilket förenklar avläsningen av temperatur och TPM-värden. Tydliga larm med olika färger på bakgrundsbelysningen gör det ännu enklare att utvärdera kvaliteten på matoljan: Grönt betyder att TPM-innehållet är under det inställda gränsvärdet, blir den orange är det nära och när displayen tänds röd har gränsvärdet överskridits.

Minskade kostnader

Omfattande praktiska tester har visat att regelbunden mätning med testo 270 reducerar förbrukningen av matolja med upp till 20 %.  Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Niklas Persson
Säljare
Niklas Persson
Livsmedel – Industri – Life Science