2019-03-11 10:48Pressmeddelande

Nya testo 300 – Verkligt smart rökgasmätning

Rökgasmätaren testo 300

Den tyska mätteknikspecialisten Testo KG har tagit fram en innovativ rökgasmätare som imponerar. Det nya instrumentet heter testo 300 och kombinerar en intuitiv pekskärm med en robust konstruktion och ytterst effektiva rapportfunktioner.

Verkligt intuitiv: Allt styrs med SmartTouch-pekskärmen

Det du lägger märke till först hos testo 300 är den stora 5-tums pekskärmen. Den gör din rökgasmätare lika enkel att använda som en smartphone. Förutom att alla mätvärden visas i hög upplösning som diagram eller tabeller är det också enklare att skapa rapporter och dokumentera arbetet. Dessutom är testo 300 alltid snabbt redo att mäta även om den står i standbyläge, tack vare SmartTouch-tekniken.

Verkligt robust: Konstruktionen

Den högklassiga och tåliga konstruktionen gör att testo 300 klarar tuffa arbetsförhållanden. Den repfria skärmen är försänkt och försedd med en utbytbar skyddsfilm. Fyra magneter ser till att instrumentet sitter ordentligt fast på alla metallytor. Den extremt hållbara LongLife-tekniken medger automatisk spädning upp till 30 000 ppm CO i den största modellvarianten.

Verkligt praktiska: Färdiga mätmenyer

Strukturerade och tydliga mätmenyer för alla förbränningsapplikationer finns redan färdiga i testo 300. Det underlättar mätning av bland annat rökgas, drag, CO, sottal, differenstryck, differenstemperatur, täthetskontroll och intagsluftens temperatur etc.

Verkligt effektiv: Rapporter via e-post

Mätrapporter som innehåller all information om mätvärden, kunder och förbränningsanläggningar kan skapas direkt på platsen med testo 300. Det går också att infoga egna kommentarer. Kunden kan bekräfta arbetet med hjälp av en elektronisk signatur direkt på testo 300. Du kan skicka rapporter till kontoret eller till kunderna direkt via WiFi. De sparas också i instrumentet.

Verkligt flexibla: Mätcellerna

När det gäller mätcellerna kan kunderna välja mellan två eller fyra års garanti. Förutom O₂ och CO kan du som tillval välja en tredje mätcellsplats för mätning av NOx. Det finns också olika mätset med anpassade tillbehör som är särskilt skräddarsydda för förbränningsexperter och sotare.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, tekniskservice och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Försäljning
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Inneklimat