2021-06-03 08:31Pressmeddelande

Nya SmartProbes och ny app förenklar alla typer av mätjobb

Testo SmartProbes-broschyr

Testo fortsätter sätta standarden för mångsidiga, smarta proffsinstrument 

Inför femårsdagen för den populära SmartProbes-serien släpper Testo, värdsledande inom mätteknik, två nya trådlösa mätare för temperatur och vakuum samt en ny multifunktionell app. 

– Precis som övriga sju SmartProbes-mätare är de båda nytillskotten gedigna proffsinstrument med högsta mätnoggrannhet. Ventilations-, kyl- och fastighetstekniker kan använda dem för alla typer av mätningar och snabbt se resultaten i den nya appen, berättar Pelle Pedersen, produktansvarig på Nordtec, huvudleverantör för Testo i Sverige. 

Det tyska mätteknikföretaget Testo har i över 60 år utvecklat högnoggranna instrument och innovativa lösningar som hjälper kunder världen över att hantera mätdata på ett enkelt, effektivt och smart sätt. SmartProbes-serien som lanserades för fem år sedan är inget undantag i detta avseende.  

SmartProbes för temperatur och vakuum 

Nu utökas SmartProbes-familjen med två nya medlemmar. Med sina olika givare blir trådlös temperaturmätning ett rent nöje med testo 915i. De robusta givarna säkerställer snabb mätning i olika  applikationer och temperaturförändringar identifieras enkelt med grafisk förloppsvisning. Den andra nyheten, testo 552i, möjliggör snabb och exakt mätning av vakuum. Mätaren är både tråd- och slanglös. Dessutom kan du via Bluetooth enkelt och säkert ansluta den till en mobil eller surfplatta – upp till 100 meter från mätplatsen. 

En app – många användningsområden 

Med den nya testo Smart-appen kan du enkelt överblicka alla mätvärden i mobil eller surfplattan när du vill. Vill du ansluta flera SmartProbes-enheter samtidigt? Det är inga problem. testo Smart-appens praktiska mätmenyer och specialfunktioner förvandlar din mobil till ett mätdatacenter på ett ögonblick.  

– Att sköta dialogen med kunderna har heller aldrig varit enklare. Du kan skapa och mejla mätrapporter med appen. Dessutom går det att använda den med många andra mätinstrument från Testo, som till exempel den nya generationen av digitala manometerställ, avslutar Pelle Pedersen. 


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Försäljning
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Inneklimat