2015-10-12 10:06Pressmeddelande

Nästa generation digitala kylmätare – Nya testo 557 och testo 550

null

Ännu mer praktisk, bättre prestanda och högre noggrannhet – Testo höjer ribban ännu en gång med den nya generationens digitala kylmätare. En stor nyhet är appen för surfplattor och smartphones som kan kommunicera trådlöst med de nya kylmätarna testo 550 och testo 557. Dessutom finns nu en Pirani-givare för ytterst noggranna vakuum-mätningar med testo 557.

Tack vare en särskild Bluetooth-app kan mobila Android- och iOS-enheter kommunicera i realtid med kylmätarna testo 550 och testo 557. Det ger användaren nya möjligheter till bekväm analys och dokumentation. 

Appen och den trådlösa överföringstekniken ger ökad komfort och ekonomi, särskilt vid arbete på svåråtkomliga platser eller i stora anläggningar. I den här nya generationen finns också 60 vanliga köldmedier sparade i instrumentet, som med hjälp av appen enkelt kan uppdateras av användaren direkt på mätplatsen.

Praktiska funktioner

Mätresultaten kan bekvämt avläsas på en smartphone. Välj mellan att visa enskilda mätvärden eller en mätvärdeskurva som uppdateras i realtid genom loggning. 

Mätrapporter kan skapas med appen och skickas via e-post. Det sparar mycket tid för användaren och ökar flexibiliteten.

Noggrann Pirani-givare

En annan stor nyhet är Pirani-givaren som utvecklats för nya testo 557 och som används för ytterst noggranna vakuum-mätningar.

Optimerade egenskaper

Den nya generationen är mer robust än någonsin, bland annat tack vare en extra metallram runt displayen. Dessutom är alla digitala kylmätare nu vatten- och smutstäta i enlighet med skyddsklass IP42. Menystrukturen har förenklats ytterligare och har utökats med automatiska funktioner. Exempelvis väljer testo 557 automatiskt vakuumsugningsläget när användaren ansluter den nya Pirani-givaren. Den externa givaren är ett exempel på den ökade prestandan i de nya kylmätarna – mätområdet har utökats till 60 bar och batteritiden har ökat till 250 timmar.

För användare på alla nivåer

Medan testo 557 är avsedd för underhåll och driftsättning av kylanläggningar, är testo 550 mer lämpad för vanliga servicearbeten. Båda har möjlighet att skicka data via Bluetooth till en smartphone eller surfplatta, där de kan läsas, analyseras och dokumenteras med hjälp av appen.

 


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Försäljning
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Inneklimat