2020-02-12 07:00Pressmeddelande

Mätsystemet testo Saveris

Mätsystemet testo SaverisAnvändargränssnittet "Cockpit" ger oöverträffad överblick över dataloggrar, larm och mätplatser.

Den tyska mätteknikspecialisten Testo lanserar en ny generation av det beprövade mätsystemet testo Saveris, som bygger på noggrann mätteknik och har en intuitiv programvara som hjälper användaren att utföra sitt arbete snabbt, effektivt och i enlighet med GxP-förordningen. I mer än 40 år har Nordtec representerat Testo på den svenska marknaden och vi är mycket stolta över att kunna presentera detta avancerade mätsystem för nya och gamla kunder.

 

Systemet är modulärt och består bland annat av den nya basstationen testo Saveris Base V 3.0, en validerbar CFR-programvara, dataloggrar, digitala givare samt en databas. Enheterna kan kombineras på många olika sätt, för att passa alla tänkbara applikationer där man behöver övervaka klimatparametrar som temperatur (°C) och relativ luftfuktighet (%RH) eller andra mätstorheter som till exempel tryck (Pa), koldioxid (CO2) eller nivå.

 

Mätplatsöversikt och datalagring

Det webbaserade användargränssnittet har fått namnet Cockpit och ger en tydlig och enkel överblick över alla mätplatser. Larm och mätvärden kan visualiseras direkt i planskisser över anläggningen. Dataförluster undviks dessutom genom att mätvärdena sparas på tre olika ställen: i basstationen, i dataloggrarna och i databasen.

 

Överföring av mätdata

Metoderna för att överföra mätdata från dataloggrarna till basstationen är ytterst flexibla och kan ske med vanliga fasta datanät, trådlösa WiFi-nät eller till och med via krypterade radiosignaler med Testos sofistikerade UltraRange-teknik. Den sistnämnda är speciellt lämplig i byggnader där vanliga trådlösa nätverk fungerar dåligt, exempelvis på grund av stålarmerad betong och störningar från andra nätverk eller kraftkablar.

 

Ett modernt mätsystem

Företag som investerar i moderna lösningar förväntar sig enkelhet. Det ska till exempel vara enkelt att logga in och signera de larm som sänds ut via e-post eller SMS. Med testo Saveris kan det göras direkt i en smartphone. En annan viktig uppgift i ett modernt mätsystem är spårbarhet, som är en integrerad del av mätsystemet och hanteras med funktionen för Audit Trail.

 

Mätsystemet testo Saveris är flexibelt och passar både små och stora applikationer. De olika komponenterna kan kombineras på många sätt och kan anpassas till i stort sett vilka mätuppgifter som helst. I givarsortimentet finns det noggranna digitala och analoga givare och även dörrkontakter, som kan användas för att övervaka lokaler eller skåp med begränsad åtkomst.

 

Vi hjälper till från start till mål

Vi assisterar våra kunder hela vägen med testo Saveris-systemet. Vi tar hand om allt från behovsanalys till installation, kvalificering, kalibrering och validering.

Våra tjänster

• Kalibrering: ackrediterad och spårbar labb- och fältkalibrering.
• Mappning:  temperaturkartläggning av lager och lokaler.
• Validering: efter installation och driftsättning kan vi erbjuda validering av mätsystemet.
• Rådgivning: vi har lång erfarenhet av allt från stora till små mätsystem och står gärna till tjänst med all rådgivning som behövs.
• Utbildning: vi har regelbundet mätteknikkurser i allt från termografi till termisk komfort, lufttäthets-, temperatur- och ventilationsmätning. På förfrågan kan vi också erbjuda specialutbildningar på de mätsystem eller mätinstrument som våra kunder handlar av oss.

 Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Niklas Persson
Säljare
Niklas Persson
Livsmedel – Industri – Life Science