2016-05-16 08:00Pressmeddelande

Intelligent elektrisk mätteknik i ny spännande produktserie från Testo

null

Digitala multimetrar med automatisk igenkänning av mätparametrar, strömtänger med unik gripfunktion, spänningsprovare som också mäter ström. Nordtec Instrument AB utökar sitt sortiment med en helt ny serie elektriska mätinstrument från Testo AG som höjer ribban och sätter ny standard med intelligent mätteknik och hög användarvänlighet.

Efter omfattande forsknings- och utvecklingsarbete har Testo nu lanserat sitt nya program med elektriska mätinstrument. De kommer att göra det möjligt för användarna att arbeta enklare, säkrare och effektivare än någonsin förut. Dessa instrument har många fördelar som skiljer dem från konkurrenterna och ger kunderna mycket valuta för pengarna. Dessutom täcker det nya programmet hela spektrat av olika mätparametrar från en och samma tillverkare.

Målet är att göra användarnas liv enklare

På marknaden för elektriska mätinstrument finns det redan många olika lösningar för de flesta mätparametrar. Därför ville Testo skapa ett riktigt mervärde och inte bara lansera ytterligare ett mätinstrument. Målet var att användarna ska kunna arbeta effektivare än med dagens lösningar – bl.a. på värme-, ventilations-, kyl- och värmepumpsområdet. De nya instrumenten är därför extremt användarvänliga, enkla och intuitiva, sparar mycket tid, håller högsta säkerhetsnivå och lämpar sig för många olika applikationer.

testo 760 – den första automatiska multimetern

Misstag elimineras i de tre testo 760-modellerna, eftersom varje mätparameter är kopplad till ett specifikt mätuttag och genom att motsvarande funktionsknapp tänds när mätkablarna ansluts. För att underlätta användningen och skapa större tillförlitlighet har det traditionella vridreglaget ersatts med funktionsknappar.

Modellen testo 760-1 är standardversionen för i princip alla dagliga mätuppgifter. testo 760-2 har ett större strömmätområde och sant effektivvärde – TRMS – samt lågpassfilter. Förutom funktionerna i de två andra modellerna har testo 760-3 dessutom ett spänningsområde upp till 1 000 V, samt större mätområden för frekvens och kapacitans.

testo 770 – beröringsfri kabelmätning

De tre strömtängerna i testo 770-serien är idealiska för beröringsfri strömmätning i apparatskåp. En av de båda gripklorna kan dras in helt i instrumentet. Den unika mekanismen gör det enkelt att gripa runt kablar i trånga kopplingsskåp. Den automatiska igenkänningen av mätparametrar ger en tillförlitlig mätfunktion: i ström- och spänningsområdet kan alla tre modellerna detektera lik- och växelström. De kan också automatiskt välja andra parametrar som motstånd, kontinuitet, diodmätning och kapacitans. Modellen testo 770-1 är standardversionen som bl.a. kan mäta startström. Mellanmodellen testo 770-2 har ett µA-mätområde och levereras med en adapter för termoelementgivare av typ K. Premium-modellen testo 770-3 kan mäta effekt och kan dessutom användas tillsammans med SmartProbes-appen via Bluetooth.

testo 750 – spänningsprovare med runtgående LED-display

De tre modellerna i spänningsprovarserien testo 750 är de första instrumenten med en runtgående LED-display. Displayen kan ses från alla positioner och ger en idealisk spänningsindikering tack vare sin unika fiberoptik. Alla tre modellerna uppfyller den senaste standarden för spänningsprovare och har en säkerhetsspecifikation enligt CAT III. De har funktioner för spänningsprovning, kontinuitetstestning och mätning av roterande magnetfält.

Utöver grundfunktionerna kan testo 750-2 också användas för enpolig spänningsprovning och har integrerad mätpunktsbelysning samt en triggerfunktion för jordfelsbrytare. Tack vare vibrerande lastknappar kan triggning inte utföras av misstag. Dessutom har testo 750-3 en LCD-display som visar det aktuella mätvärdet.

testo 755 – den första spänningsprovaren som mäter ström

Spänningsprovaren testo 755 är först i sitt slag, uppfyller de senaste standarderna och kan även mäta ström. Båda instrumentversionerna är lämpliga för praktiskt taget alla dagliga elektriska mätuppgifter. Varje gång de används väljer de automatiskt rätt inställning och förhindrar därmed farliga misstag. Båda modellerna har funktioner för att avgöra om spänningen är till- eller frånslagen, för ström- och motståndsmätning samt för kontinuitetstestning. Mätspetsarna kan enkelt bytas, så att inte hela instrumentet behöver bytas ut i händelse av skada.

testo 755-2 har ett större spänningsområde (upp till 1 000 V) än testo 755-1 samt specialfunktioner som enpolig fasindikering och mätning av roterande magnetfält.

testo 745 – beröringsfri spänningsprovare med lågpassfilter

Den beröringsfria spänningsprovaren med ett mätområde på upp till 1 000 V är särskilt väl lämpad för en snabb första kontroll av misstänkta felkällor. testo 745 har en tydlig ljus- och ljudindikering som aktiveras vid detektering av spänning. För att öka tillförlitligheten har spänningsprovaren ett filter för högfrekventa störningar och är vatten- och dammtät enligt skyddsklass IP67.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson
Kundservice och försäljning
Thomas Ottosson
Ansvarsområde: Industri och stationära applikationer