2017-06-15 08:54Pressmeddelande

Heltäckande klimatövervakning med testo 160

null

Det tyska mätteknikföretaget Testo AG har tagit fram ett särskilt övervakningssystem som bland annat kan användas i museer och dokumentarkiv. Med WiFi-dataloggrarna i testo 160-serien kan du helt automatiskt övervaka omgivningsklimatet på ett diskret sätt.

Precis som människor behöver även konstverk rätt omgivningsklimat. Om det villkoret inte uppfylls i utställningar, lager eller under transporter kan skador uppstå som påverkar värdet. Förutom ljusförhållanden och omild hantering har även temperatur- och fuktvariationer en negativ inverkan på målningar, skulpturer och dokument.

Heltäckande och trådlös teknik

WiFi-dataloggrarna i testo 160-serien övervakar och dokumenterar temperatur, fukt, ljusstyrka, UV-strålning, CO2-halt, atmosfärstryck, rörelser och position. Det sker dessutom kontinuerligt, med hög noggrannhet och helt automatiskt. Övervakning av omgivningsklimatet ger dig möjlighet att bevara värdet på konstverk och dokument samt att dokumentera alla mätdata.

Dataloggrarna överför mätvärdena via ditt trådlösa nätverk till en molntjänst – Testo Cloud. Därifrån kan de hämtas med en PC, surfplatta eller smartphone från vilken plats som helst där det finns en internetanslutning. Om ett gränsvärde överskrids skickas omedelbart ett larm via SMS och/eller e-post. Vid övervakning av ljusstyrka kan larm också skickas om den samlade ljusmängden överskrider ett gränsvärde inom en dag, en vecka eller en månad.

Diskret och individuell design

Dataloggrarna har utformats speciellt för att användas i utställningslokaler – diskret och obemärkt. En dekorkåpa finns som tillval och kan färgas eller dekoreras så att den smälter in i bakgrunden.

Loggrarna har interna sensorer och/eller externa givare. Tack vare sin design och storlek är de sistnämnda idealiska för övervakning i små glasskåp, där en datalogger inte kan placeras.

Nordtec Instrument AB marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976.
Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Pelle Pedersen
Försäljning
Pelle Pedersen
Ansvarsområde: VVS – Energi – Inneklimat
Ludvig Björk
Bygg – VVS – Inneklimat – IR
Ludvig Björk