2015-09-07 13:58Pressmeddelande

Fjärrövervakning av temperatur och luftfuktighet – nu med gratis molntjänst

null

Övervakning av temperatur och luftfuktighet är viktigt där felaktiga klimatförhållanden kan få allvarliga konsekvenser: Alltför låga temperaturer i medicinkylskåp kan medföra att vacciner förlorar sin effekt, hög luftfuktighet i museer kan angripa föremål i värdefulla utställningar och i livsmedelskedjan innebär alltför höga temperaturer försämrad hållbarhet på känsliga produkter.

Hittills har det funnits två metoder för att förhindra detta: dataloggrar och övervakningssystem för mätdata. Dataloggrar måste avläsas var för sig med jämna intervall och informerar om överskridna gränsvärden först vid avläsningstillfället. Den största nackdelen när det gäller övervakningssystem är deras komplexitet och att de oftast kräver tidsödande installationer och underhåll.

Alla mätvärden  alltid tillgängliga  på alla enheter

testo Saveris 2 utvecklades av mätteknikspecialister på Testo i Tyskland för att enkelt kunna övervaka temperatur och luftfuktighet – när som helst och var som helst – utan att kompromissa med säkerheten eller behöva bry sig om tidskrävande programinstallationer.

För att uppnå detta, använde sig Testos utvecklarteam av ”sakernas internet”. Där det inte längre bara är datorer som ständigt är anslutna till internet utan även olika typer av apparater. Det gör dem "intelligenta" och ger dem möjlighet att utbyta information med varandra och med webben.

Detta är exakt med den principen som nya testo Saveris 2 fungerar: Systemet registrerar temperatur och luftfuktighetsvärden via sensorer och överför dem med WiFi-teknik till molnet. Där lagras mätdatan på ett säkert sätt och kan hämtas från var som helst i världen med hjälp av en smartphone, PC eller surfplatta. Detta frigör ansvariga personer från kravet att alltid att vara på plats för att hålla sina mätvärden under kontroll. Om ett gränsvärde överskrids, skickas ett larm via SMS och/eller e-post.

Gratis molntjänst

Till Saveris 2-systemet finns det två molntjänster. Dels en basversion som innehåller alla grundfunktioner och dels en ”Advance”-version som tillför en hel del viktiga funktioner som t.ex. SMS-larm, utöver basversionens e-postlarm. Basversionen är kostnadsfri. Advance-versionen är gratis under 2015, därefter kommer det att tillkomma en mindre kostnad per datalogger och år.

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976.
Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, tekniskservice och kalibrering.

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson
Kundservice och försäljning
Thomas Ottosson
Ansvarsområde: Industri och stationära applikationer