2020-01-22 10:23Pressmeddelande

Fjärrövervaka betonghållfastheten

Betong med armering.Nu kan du följa betongens hållfasthet på distans via mobilen eller datorn.

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Det har gått att följa den initiala temperaturökningen på grund av cementens kemiska reaktion och den efterföljande temperatursänkningen när betongen börjar härda klart.

Nu har molntjänsten Celsiview fått en ny funktion som i realtid beräknar betongens hållfasthet!

 

Själva mätningen går till på samma sätt som förut, med termoelementtrådar som gjuts in i ett antal mätpunkter i betongen och mätvärden som skickas trådlöst till molntjänsten. Även omgivande lufttemperatur registreras.

 

Vad är det som är så revolutionerande?

 

Den stora nyheten är att användaren också kan välja vilket betongrecept som används. Från en databas hämtas dels en kurva för cementreaktionens temperatur­beroende och dels en hållfasthets­kurva. Med hjälp av dessa indata kan sedan Celsiview visa betongens hållfasthet, vid den aktuella omgivande lufttemperaturen.

 

Inga speciella beräkningsprogram behövs

 

Den som ansvarar för gjutningen kan med andra ord se hur långt härdningsprocessen har hunnit och vilken hållfasthet betongen har i varje mätpunkt, utan att använda speciella beräkningsprogram. Det är bara att plocka upp mobilen ur fickan och logga in på Celsiview.

 

Vad behövs för att följa betongens hållfasthet i mobilen?

 

Celsicom-systemet är modulärt och består av en basstation och ett antal givare för många olika applikationer (temperatur, fukt, fuktkvot, radon, CO2 etc).

 

Det som behövs förutom basstationen är en molntjänst med den nya funktionen för beräkning av betonghållfasthet och den nya givaren TC503T. Tack vare sin robusta konstruktion tål den tuffa tag på byggarbetsplatsen.

 

Det går att ansluta två trådgivare av typ T till varje TC503T. Efter uppkoppling (och efter att ha valt rätt betongrecept i molntjänsten) visas hållfasthetskurvan direkt i mobilen eller datorn. 

 

TC503T har dessutom 1 inbyggd intern givare för omgivningstemperatur.

 

Finns det färdiga mätväskor?

 

För att underlätta för kunderna har Nordtec satt ihop en betongmätväska, som innehåller all hårdvara som behövs för att övervaka ett mindre gjutningsjobb. Molntjänst med funktion för hållfasthetsberäkning tillkommer.

 

Kan mätsystemet byggas ut?

 

Systemet kan enkelt kompletteras med så många TC503T-moduler och trådgivare som behövs. Systemet som sådant kan kommunicera med upp till 100 radiogivare per basstation.

 

Vilka är de största fördelarna med att kunna följa betonghållfastheten på distans?

 

Enkelheten – i ett slag behövs plötsligt inga krångliga beräkningsprogram. Med Celsicom är det bara att logga in på molntjänsten Celsiview via mobil eller dator och direkt se vilken hållfasthet betongen har i olika mätpunkter.

 

Fjärrövervakning – du behöver inte befinna dig på byggplatsen. Det räcker att ha tillgång till en dator eller en mobil med internetuppkoppling för att se kurvorna. Dessutom kan flera personer i projektet enkelt få tillgång till mätdatan.

 

Bättre byggtidsplanering – du slipper resa fram och tillbaka om du ansvarar för flera arbetsplatser samtidigt där betonggjutningar pågår.

 

Integrering i egna verktyg – via Celsicoms API finns det möjlighet att integrera mätdata i dina egna projektverktyg.

 


Ämnen: Bygg

Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson
Kundservice och försäljning
Thomas Ottosson
Ansvarsområde: Industri och stationära applikationer