2016-03-30 13:48Pressmeddelande

CelsiClimate – mätset för värmeinjustering

null

CelsiClimate är ett svenskutvecklat system som är framtaget för effektiv fjärrövervakning av rumstemperaturer vid injustering av värmesystem. Arbetet kan utföras lika bra från kontoret som från driftcentralen, där användaren alltid har full tillgång till aktuella temperaturvärden via sin dator, surfplatta eller smartphone. Enklare för energiteknikern och färre störningsmoment för hyresgästerna.

Mätsetet innehåller en grunduppsättning för fjärrövervakning av rumstemperaturer: en basstation, ett 3G-modem, en nätadapter, tre lufttemperaturgivare och en utetemperaturgivare.

Klart att använda direkt

Systemet kräver ingen krånglig installation eller konfigurering av någon programvara. Tack vare systemet med egna konton på en webbserver, är allt klart att användas direkt. Placera ut givarna, slå på basstationen, logga in på kontot och läs av dina mätvärden!

Ett exempel i praktiken

Att injustera ett värmesystem för exempelvis en förskola tar normalt 2–3 veckor från start till slut. Först placeras basstation och givare ut i lokalernas vistelsezoner – ofta i vissa givna väderstreck som nordost och sydväst, men även mellan dessa positioner. En särskild givare kan också placeras utomhus, för att sätta värdena i relation till utetemperaturen.

Därefter är det dags att logga in och granska temperaturnivåerna. Vid behov justeras värmesystemet och när fastigheten har anpassat sig till de nya förhållandena läser man av värdena på nytt. Kompletterande justeringar görs tills temperaturerna ligger inom godkända nivåer.

Ulf Alexandersson, energitekniker i Landskrona Stad, arbetar med injustering av värmesystem.

– Moderna värmesystem kan idag vara fjärruppkopplade och olika shuntgrupper kan därför justeras på distans. I kombination med ett fjärrövervakningssystem som CelsiClimate kan vi arbeta effektivt och spara energi, säger Ulf.

– Om det kommer in klagomål kan vi också använda CelsiClimate för att dokumentera temperaturnivåer på t.ex. arbetsplatser, fortsätter han. Från vårt konto kan vi skriva ut alla underlag som verksamhetscheferna behöver.

Celsiview

Webbtjänsten som används heter Celsiview. På varje användarkonto finns en tabellvy där namnet visas på de platser som övervakas, tillsammans med aktuellt värde. Skulle något värde överskrida den inställda larmgränsen blir just den raden markerad i rött. Det finns också ett diagramläge, där det går att följa temperaturkurvor under en önskad tid. Om inställda gränsvärden överskrids kan systemet skicka ut larm via SMS och/eller e-post.

Enkelt att bygga ut

Basen i CelsiClimate är det mångsidiga övervakningssystemet Celsicom Connect. Det har den stora fördelen att det kan byggas ut för att användas med flera andra mätstorheter, som t.ex. temperatur, luftfuktighet, radon och CO2. Det går också att styra utrustning (till/från). Det ger möjlighet att använda systemet för andra applikationer som exempelvis injustering av ventilationsanläggningar, avfuktning etc. Upp till 50 trådbundna och 16 trådlösa givare kan anslutas till varje basstation.

För att även kunna ta hänsyn till den upplevda temperaturen kan systemet också kompletteras med en globgivare, som mäter operativ temperatur.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson
Kundservice och försäljning
Thomas Ottosson
Ansvarsområde: Industri och stationära applikationer