2018-01-22 14:45Pressmeddelande

Ackrediterad fältkalibrering

null

Nordtec Instrument AB är sedan många år ackrediterat för mätstorheterna fukt och temperatur inom mätområdena -40 … +250 °C och 5 … 95 %RH enligt ISO 17025 i vårt laboratorium i Göteborg. Sedan den 1 december 2017 gäller ackrediteringen även vid fältkalibrering.

Nu har vi goda nyheter för alla som har många instrument och givare som regelbundet behöver monteras ned och skickas iväg för kalibrering. Vi kan nu erbjuda ackrediterad fältkalibrering, vilket innebär att vi genomför hela kalibreringen ute på plats hos kunden.

Läs mer på vår hemsida om fältkalibrering!

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo AG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976.
Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Maria Almestål
Labbchef – Kalibrering
Maria Almestål
Ansvarsområde: Kalibrering