2021-01-29 11:52Nyheter

Skydda vaccinerna med mätteknik från Testo

Skydda vaccinerna med mätteknik från Testo

 

Sveriges största vaccinkampanj någonsin håller på att rullas ut över hela landet. En avgörande faktor för att skydda vaccinernas verkan under produktion, förvaring och transport är övervakningen av bestämda temperaturgränser – som kan vara allt från området +2 ... +8 °C ned till helt extrema värden på -80 °C, beroende på vaccin. Testo kan erbjuda lämplig mätteknik för att säkerställa att vacciner inte skadas på grund av temperatursvängningar.

Omgivnings- och temperaturövervakning i kylskåp och frysar

Om vacciner utsätts för fel omgivningsförhållanden, kan deras stabilitet och effektivitet drabbas – med allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att alla viktiga klimatparametrar övervakas för att säkerställa kvalitetsstandarderna. En nyckelfaktor i detta är att upprätthålla och dokumentera bestämda konstanta temperaturer samt att säkerställa att det finns en obruten kylkedja under hela produktcykeln.

  • Tydligt definierade klimatparametrar och temperaturgränser måste bibehållas i alla faser av produktionen.
  • Det är absolut nödvändigt att det inte förekommer fluktuationer i temperatur och omgivningsförhållanden under lagring och transport, samt att detta kan verifieras.
  • Vare sig det handlar om ett vaccinationscenter, ett vårdhem eller en läkarmottagning, är det viktigt att vaccinet övervakas utan avbrott för att säkerställa korrekt lagring och kylning innan det ges till människor.

Med mätsystem från Testo kan du både säkerställa vaccinernas kvalitet och att omgivningsklimatet är stabilt.

Produktjämförelse dataloggrar

Temperaturövervakning under transport av vacciner

Olika vacciner ställer olika krav på transportförhållandena. Särskilt känsliga vacciner kräver faktiskt kontinuerlig kylning vid så låga temperaturer -80 °C. Även små överskridanden av temperaturgränserna kan vara skadliga för vaccinerna. GxP-kompatibel kvalitetssäkring omfattar därför övervakning av hela kylkedjan – från produktion till administrering av vaccinerna till människor på kliniker, läkarmottagningar eller specialutrustade vaccinationscenter. Mätinstrument från Testo är ett värdefullt hjälpmedel i denna process. De säkerställer högnoggranna kontroller av kylkedjan, vilket i sin tur uppfyller alla krav.

  • Kylskåpstemperaturer mellan +2 ... +8 °C
  • Frystemperaturer mellan -18 ... 0 °C
  • Extremt låga temperaturer som -80 °C

Oavsett vilka klimatparametrar som behöver övervakas – Testo har rätt lösning.

Broschyr – Transportloggrar

Transportloggerserien testo 184

• Fullständig övervakning och transparens i hela kylkedjan från produktion till användning
• Olika versioner för olika temperaturområden, ned till -80 °C (testo 184-T4), samt ytterligare övervakning av fukt och slag/stötar
• Dataloggrar med övervakning av stötar/slag hjälper till att säkerställa att känsliga vaccinflaskor förblir intakta
• Robusta instrument och maximal datasäkerhet
• Gratis nedladdning av basprogramvaran ComSoft eller inköp av ComSoft CFR-programvaran som uppfyller FDA 21 CFR Part 11

Produktöversikt – transportloggrar

 

 


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Niklas Persson
Säljare
Niklas Persson
Livsmedel – Industri – Life Science