2020-06-11 07:06Nyheter

Passa på att kalibrera dina mätinstrument i sommar

Nordtec KalibreringKalibreringsteamet 2020

Passa på att skicka dina mätinstrument och givare till oss innan du tar semester, så är de kalibrerade och klara när du kommer tillbaka! Kalibreringslabbet är öppet hela sommaren utom vecka 29 och 30 och är ackrediterat enligt ISO 17025 för temperatur, fukt och över-/undertryck. Vi utför dessutom spårbar kalibrering av storheter som differenstryck, lufthastighet, olika gaser etc. Läs mer på https://www.nordtec.se/kalibrering


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Maria Almestål
Labbchef – Kalibrering
Maria Almestål
Ansvarsområde: Kalibrering