2018-10-26 15:40Nyheter

Ny kalibreringsplattform med stora fördelar

null

Nordtec satsar stort på kalibreringsområdet och har nu sjösatt en avancerad digital plattform för kalibrerings- och instrumenthantering.

Fördelar för våra kunder
  • Målet med den nya plattformen är att vi på sikt ska kunna fyrdubbla antalet kalibreringsärenden per dag. Det innebär snabbare hantering av dina instrument och givare.
  • Originalet av alla certifikat och bevis kommer hädanefter att skickas ut i ett krypterat och låst PDF-format. Utskicket sker automatiskt via e-post, samtidigt som instrumenten skickas tillbaka till dig (eventuella utskrifter räknas som kopior).
  • Du kommer själv att kunna välja tidsintervall för dina kalibreringar. När det är dags för kalibrering kommer du automatiskt att få en påminnelse via e-post.
  • Från och med nu förser vi alla instrument med en QR-kod som vi kan skanna nästa gång de skickas in för kalibrering. Då hämtas alla uppgifter som behövs i ärendet automatiskt, vilket betyder att hanteringen på sikt kommer att bli effektivare och ledtiderna kortare.
  • Dessutom kommer du inom kort själv att kunna skanna QR-koden på instrumentet med din smartphone, för att visa certifikatet eller beviset (funktionen håller på att implementeras).
  • I normalfallet godkänner eller underkänner vi instrumenten enligt tillverkarens tekniska data. Nu finns dock möjligheten att begära en egen anpassad toleransnivå för dina instrument. Då ansvarar du själv för att korrektionen är acceptabel i just din applikation.
  • Ordererkännanden har en tydligare struktur i det nya systemet och minskar risken för missförstånd mellan dig och oss.
  • Vår e-postadress kalibrering@nordtec.se är i fortsättningen den enda som kommer att användas i vår kommunikation med dig. Genom att använda en enda kanal minskar vi risken för att e-post kommer på avvägar.

Ny prisstruktur

Prisstrukturen har omarbetats och i fortsättningen används en separat startkostnad för varje instrument. För det stora flertalet kunder innebär detta ingen större förändring. För dem som kalibrerar flera olika typer av givare till samma instrument kommer kostnaderna däremot att bli betydligt lägre.


Om Nordtec Instrument AB

Nordtec Instrument marknadsför och distribuerar samt kalibrerar portabla och stationära mätinstrument. Testo KG som är en av världens största tillverkare av mätinstrument för professionella användare representeras i Sverige av Nordtec Instrument sedan 1976. Nordtec är en komplett leverantör av tjänster inom området mätteknik och erbjuder rådgivning, kurser, teknisk service och kalibrering.

Kontaktpersoner

Maria Almestål
Labbchef – Kalibrering
Maria Almestål
Ansvarsområde: Kalibrering