2018-11-13 14:00Nyheter

Läget på elmarknaden oktober 2018: Milt höstväder gav milda vändningar på elmarknaden

Under oktober fortsatte priserna att sjunka på spotmarknaden tack vare att den ljumma temperaturen höll i sig. Terminsmarknaden lugnade och priserna rörde sig måttligt i jämförelse med tidigare månader. På elcertifikatmarknaden var det däremot livligare då vind och regn orsakade prisras på marknaden.

Spotmarknaden
Under oktober fortsatte prisnedgången på spotmarknaden tack vare det milda höstvädret. 

Trots att elförbrukningen har fortsatt öka sedan september kompenserades efterfrågan av en ökad produktion av både vind- och kärnkraft vilket möjliggjordes av den förbättrade vattensituationen. 

Priserna på spotmarknaden höll sig trots detta på en nivå som är ungefär 50 procent högre i jämförelse med samma period under de senaste fem åren. Det beror till stor del på att både bränslepriser och priserna på utsläppsrätter har ökat under de senaste åren. 

Terminsmarknaden
På Nasdaqs nordiska terminsmarknad var prisrörelserna måttliga jämfört med föregående månader. Efter en nederbördsrik månad skiftade vädret i oktober och den torra luften höjde priserna nära i tid. Priserna på utsläppsrätter sjönk över 20 procent under oktober vilket pressade ner priserna för längre perioder. 

I Brexitförhandlingarna mellan Europeiska unionen och Storbritannien finns det ännu inget utträdesavtal, vilket har ökat osäkerheten på marknaden. Beroende på utträdesavtalet är det möjligt att Storbritannien, som är känd förespråkare för utsläppshandel, kommer att uteslutas från Europeiska unionens utsläppshandelssystem.

Även på bränslemarknaden var prisutvecklingen svag då det milda vädret har minskat efterfrågan på kol och gas inom elproduktion.

Elcertifikat
På elcertifikatmarknaden rasade priserna över 80 SEK/MWh i oktober. Efter den torra och vindfattiga sommaren såg det ut att kunna uppstå en brist på elcertifikat. Det förebudet brast dock av det nederbördsrika och blåsiga höstvädret som ökade utbudet radikalt och slopade risken för underskott av elcertifikat. 


Ämnen: 2018

Om Nordic green Energy Press

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se


Kontaktpersoner

Mikael Söderman
Sverigechef
Mikael Söderman