2018-06-11 07:27Nyheter

ELMARKNADEN JANUARI 2018

I januari ökade både spotpriserna och priserna på terminskontrakten nära i tid. Även priserna på elcertifikaten steg något under månaden. Däremot sjönk priserna på terminskontrakten längre fram i tiden.

Spotmarknaden
Efter en mild december, drog kylan och vintern in över Sverige i januari. Det kallare vädret bidrog till en ökad elförbrukning i landet, vilket innebar att spotpriset steg med 5 % under månaden. Förutom den tilltagande kylan under månaden, minskade vindkraftsproduktionen vilket var en ytterligare anledning till det stigande spotpriset. Den höga kärnkraftsproduktionen i Sverige höll dock tillbaka priset något.

Spotpriset i SE4 (södra Sverige), som vanligtvis ligger högre än elpriserna i resten av Sverige, höll sig i januari närmre prisnivåerna i de andra prisområdena. Anledningen var en veckans uppehåll i överföringen av el via NordBalt-sjökabeln (den kabel som överför el mellan Sverige och Litauen) på grund av kabelfel.

I januari låg spotpriserna under det nordiska systempriset i alla prisområden i Sverige.

Terminsmarknaden
I januari steg priserna på terminskontrakten nära i tid. Det kalla och torra vädret bidrog till att den hydrologiska balansen försvagades, vilket reducerade överskottet av vattenkraft något.

Priserna för kontrakten längre bort i tid sjönk däremot något. En betydande orsak var att den regering som kommer bildas i Tyskland planerat att fortsätta landets kolkraftsproduktion och därmed skjuta upp miljömålet om att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 % till 2020 (från 1990 års nivå). Eftersom kolkraften är billigare att producera än ersättande energislag, påverkar det elpriset nedåt.

I januari steg samtidigt priset på utsläppsrätter till sin högsta nivå på sex år. Anledningen var att efterfrågan på kolkraft förväntades vara hög på grund av det kalla vädret. Även priset på kol steg under månaden. Ökningen berodde till stor del på att kolen är dollarnoterad och under månaden försvagades valutan, vilket bidrog till höjda kolpriser.

Den nordiska terminsmarknaden följer i princip alltid prisutvecklingen på kol. Men trots att priset på utsläppsrätter och kolkraft steg under januari sjönk terminspriserna.

Elcertifikatmarknaden
Elcertifikatpriserna steg kraftigt i januari och är nu på samma nivå som i våras. En av anledningarna är att efterfrågan på el och därmed elcertifikat ökat på grund av det kallare vintervädret. Men även höjda kvotnivåer och sjunkande överskott av certifikat har bidragit till höjda priser på elcertifikat.

Teckna elavtal

Vill du teckna ett grönt elavtal till hemmet? Läs mer och teckna här. Du kan också höra av dig till oss på info@nordicgreen.se eller 08 – 20 51 00.

Vill du teckna ett grönt avtal till företaget? Läs mer här eller kontakta vår rådgivare Mats Bengtsson direkt på mats.bengtsson@nordicgreen.se så hjälper han dig.


Om Nordic green Energy Press

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se


Kontaktpersoner

Mikael Söderman
Sverigechef
Mikael Söderman