2018-01-05 12:46Nyheter

DÄRFÖR BEHÖVS MILJÖMÄRKT GRÖN EL

Nordic Green EnergyNordic Green Energy

Genom att köpa grön el garanteras du som kund att förnybar energi har lagts till i elnätet. Med en miljömärkning garanteras också att energin har producerats på ett hållbart och miljövänligt sätt. Utöver det bidrar också miljömärkt el med att finansiera olika klimatprojekt som gynnar utbyggnationen av förnybara energikällor runt om i världen, som annars inte skulle kunna genomföras.

Det är alltså här miljömärkningar som EKOenergy och Bra miljöval kommer in i bilden.

EKOenergy är en internationell miljömärkning av el med hållbara krav på energiproduktionen, och via en klimatfond dit en del av överskottet går finansieras klimatprojekt som annars inte skulle ha ägt rum. Bakom EKOenergy står ett nätverk av ideella miljöorganisationer inom Europa som främjar användandet och produktionen av hållbar el.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning och för att få bära den måste elen och produktionen uppfylla en rad krav. Genom att välja el märkt med Bra Miljöval garanteras att du enbart får el från förnybara energikällor, att du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan, och att du ställer krav på att elproduktionen tar hänsyn till miljön, klimatet och djuren.

Grön el är ett samlingsbegrepp för all el som produceras av förnybara energikällor som vind-, sol- och vattenkraft. Att köpa och använda grön el är det enskilt viktigaste valet för en hållbar framtid, genom miljömärkningar som EKOenergy och Bra Miljöval kan vi snabba på den utvecklingen.

Läs mer om EKOenergy och teckna elavtal med EKOenergy HÄR.
Vill du teckna elavtal med Bra Miljöval? Gå in HÄR.


Om Nordic green Energy Press

Nordic Green Energy grundades år 2000 och är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Bolaget erbjuder grön el och gröna energilösningar till privatpersoner, företag och kommuner. Nordic Green Energy ägs av norska Troms Kraft AS och har ett systerföretag i Finland. Idag har bolaget ca 60 medarbetare i Norden. www.nordicgreen.se


Kontaktpersoner

Mikael Söderman
Sverigechef
Mikael Söderman