2021-11-22 09:55Pressmeddelande

Nordic Climate Group växer i Norge - Tempra AS förvärvat

Nordic Climate Group växer i Norge och förvärvar kylentreprenören Tempra AS. Genom samarbetet har Nordic Climate Group nu två baser, med Tempra och EPTEC i den fortsatta satsningen att bygga en stark verksamhet i Norge.

Tempra är väl etablerade på den norska marknaden med huvudkontor i Ålesund och filialkontor i Oslo och Bergen. De är ledande inom service och underhåll av kyl- och fryscontainrar där de säljer, hyr ut och reparerar längst hela norska kusten. Tempra erbjuder miljövänliga lösningar för kunder inom industri, butikskyla, kontor och skolor.

Genom att gå samman med Tempra får vi synergieffekter gällande tekniska lösningar och leveranser, säger Mats Åström, tillförordnad CEO Nordic Climate Group. Tempra har stor kunskap och kompetenta medarbetare som opererar inom områden där vi i Nordic Climate Group är verksamma idag. Detta stärker vår möjlighet att hjälpa våra kunder med bra lösningar gällande hållbara och energieffektiva lösningar i Norden.

Tempra bildades 1987 och omsätter över 50 mnok med sina drygt 30 medarbetare. Grunden i Nordic Climate Group är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer de bolag som ingår i koncernen att behålla sitt lokala varumärke och ledning, tidigare ägare kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras.

Det gleder oss til å bli en del av et mye bredere miljø, både teknisk og markedsmessig, säger Øyvind Skulstad, CEO Tempra AS. Vi håper at dette vil gi oss muligheter overfor store nasjonale kunder som vi før ikke kunne tilfredsstille med det serviceapparatet vi hadde. Samtidig gleder både jeg og de ansatte seg til å få utveksle kompetanse med de andre i gruppen. Vi skal gjøre hverandre bedre.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Åström, tillförordnad CEO Nordic Climate Group, tel +46 720 50 22 40
Øyvind Skulstad, CEO Tempra AS, tel +47 920 15 320


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är ett rikstäckande nätverk som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 600 anställda i Norge och Sverige, och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.