2022-02-22 06:55Pressmeddelande

Nordic Climate Group i nytt samarbete med AFRY och Gröna Städer för att sänka klimatutsläppen genom energieffektivisering

Alf Karlsson, Anders Ekdahl, Mattias AndreassenAlf Karlsson, Anders Ekdahl, Mattias Andreassen

Det finns en enorm potential att minska klimatpåverkande utsläpp i Sverige bara genom att uppgradera och använda smarta kyl- och värmeinstallationer. Nu vill Nordic Climate Group, tillsammans med AFRY och Gröna Städer, visa hur det kan gå till.

Samarbetet kommer lyfta fram hållbarhetsfördelarna av bra kyl- och värmeinstallationer för Sverige, utifrån data och konkreta exempel från Nordic Climate Group och dess bolag. Det kommer att finnas exempel både på hur energieffektiviteten kan öka och på hur naturliga köldmedier kan ge hållbarhetsfördelar.

Vi har riktigt duktiga installatörer som sitter på unik kunskap om hur smarta installationer kan spara energi för både fastigheter, industrier och hela stadsdelar. I den här rapporten vill vi lyfta fram de goda exemplen och visa visa både offentliga aktörer och näringslivets fastighetsbolag vilka besparingar det finns att göra, både ekonomiskt och i klimatutsläpp, säger Anders Ekdahl Head of sales & strategy på Nordic Climate Group.

Värdet av att ta hand om den värme som kylan genererar är högt. Värmeåtervinning är en del av lösningen för att uppnå energieffektivitet. Ett exempel på just detta är att placera den planerade simhallen i närheten av isrinken. På så sätt kan de båda anläggningarna dra nytta av varandra och den totala energianvändningen minskas.

Det här är precis denna typen av holistiskt initiativ som Gröna Städer vill se mer av. Genom att lyfta blicken och även se energi ur ett cirkulärt perspektiv, går det att med enkla medel, och redan existerande teknik, minska klimatpåverkan, säger Alf Karlsson, ordförande för Gröna Städer.

Inom ramen för detta samarbete kommer en rapport presenteras till sommaren. Rapporten avser peka ut områden där modern kyl- och värmepumpsteknik kan bidra till att lösa samhällsproblem kopplade till klimatomställningen och behovet av att planera för att klara de ambitiösa energieffektiviseringsmålen i både Sverige och EU. I städerna finns outnyttjade möjligheter till flexibel och sänkt energiförbrukning i fjärrvärmenäten. Därför behöver stadsplaneringen bli mer strategisk och spillvärme och kyla hanteras som möjliga resurser.

Vi ser att det finns ett stort behov av en samordnad planering av infrastruktur för värme, kyla och elförsörjning i städerna. Genom att planera för en cirkulär användning av både värme och kyla kan energi sparas på flera håll. Det är jättespännande att tillsammans med Nordic Climate Group kunna visa på den energibesparande potential som finns i kyl- och värmeanläggningar, säger Mattias Andreassen, VP & Head of Business area Buildings på AFRY.

För mer information, vänligen kontakta
Anders Ekdahl, Head of sales & strategy, tel 070-759 62 19

 

Faktaruta

Detta är AFRY:
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning som hjälper sina kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. ​

AFRY har 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.​

Detta är Gröna städer:
Gröna Städer är en tvärsektoriell branschorganisation som arbetar för hållbar samhällsbyggnad. Gröna Städer samlar företag, kommuner och organisationer från en mängd olika branscher inom såväl privat som offentlig sektor på en strategisk plattform för hållbar samhällsutveckling.

Genom att samla våra medlemmars expertis och visa vilka möjligheter som finns vill Gröna Städer åstadkomma städer som uppfyller morgondagens behov och bidra till att Sverige uppfyller de globala målen i Agenda 2030.

 


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.