2021-11-01 08:50Pressmeddelande

Nordic Climate Group förvärvar ledande norsk entreprenör

Nordic Climate Group bildades i maj 2021 och lever upp till det nordiska namnet genom att ta sig an den norska marknaden. De ledande kylentreprenörerna EPTEC Energi AS går nu in i Nordic Climate Group och blir därmed första norska bolaget i gruppen.

Från start bestod Nordic Climate Group av 32 bolag men har genom förvärvet av EPTEC Energi AS ökat till 34 bolag. Tillsammans omsätter gruppen cirka 1,5 miljarder sek och har drygt 600 medarbetare. Målet är att fortsätta växa, driva tekniken och hållbarhetsfrågorna framåt.

Det gläder mig att få välkomna det norska bolaget EPTEC Energi AS som partner till Nordic Climate Group, säger Mats Åström, Tf CEO Nordic Climate Group. Med detta etablerar vi oss som den ledande aktören i Norden gällande installationer och service inom kyl- och värmeindustrin med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Bolaget har en liknande företagskultur och delar värderingarna som bolagen inom Nordic Climate Group har. Det är något vi ska vårda och bevara, samtidigt som vi ska utveckla bolagens framgångsrika och decentraliserade arbetssätt. Tillsammans kan vi utvecklas ytterligare genom synergier och kunskapsutbyten, och vi har styrkan att accelerera vår tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv i Norden”.

Grunden i verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer de bolag som ingår i Nordic Climate Group att behålla sitt lokala varumärke och ledning, tidigare ägare kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation samt starka kunderbjudanden.

”Vi i EPTEC Energi AS ser fram til bli en del av Nordic Climate Group, säger Ole Jørgen Veiby, VD EPTEC. Det blir en betydelig aktør i markedet med fokus på vårt fag, innenfor kulde- og varmepumpeanlegg. Vi beholder vår firmakultur, men får samtidig nye kollegaer å samarbeide med. Nordic Climate Group er unik for vår bransje og det vil gi oss fortrinn i markedet. ”

EPTEC Energi AS är en av Norges ledande entreprenörer inom kyl- och värmepumpsteknik med mer än 30 års branscherfarenhet och erbjuder konsult-, ingenjörs-, ingenjörstjänster, produkt- och systemleveranser och service till större byggnader och industri. Huvudkontoret ligger beläget i Oslo med försäljnings- och serviceavdelningar i Oslo, Moss och Trondheim.

För mer information, vänligen kontakta

Mats Åström, Tf CEO Nordic Climate Group, tel 0720-50 22 40
Ole Jørgen Veiby, VD EPTEC Energi AS tel: +47900 88 063


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är ett rikstäckande nätverk som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 500 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.