2018-06-04 15:57Nyheter

Tesab installerar CO2 aggregat i innovativa PowerCells bränslecellslaboratorium

null

CO2-aggregatet NR Kyl har installerat är utrustat med värmeåtervinning för att minimera fjärrvärmeförbrukningen i lokalerna. De har även installerat en kylmedelkylare till den befintliga köldbäraranläggningen.

I laboratoriet provkör vi bränsleceller och bränslecellsystem. Provkörningarna generar mycket värme och el. Nu kan vi återvinna värmen genom det CO2-aggregat som NR Kyl har installerat. Även den el som produceras under provkörningarna återvinns och går direkt in på vårt elnät. NR Kyl är en utmärkt samarbetspartner, säger Martin Berggren, Laboratoriechef på PowerCell.

Fakta om PowerCell:
PowerCells patentskyddade bränsleceller står för en ny teknik som många tror kommer att förändra världens energiförbrukning. Funktionen är ungefär som ett batteri men betydligt mer effektivt och helt miljövänligt. De har också patent på en reformator som har förmågan att omvandla energin i diesel, metanol och naturgas till vätgas. Kombinationen av de här två produkterna är en succé.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.