2018-06-18 16:02Nyheter

Tesab-företag levererar hållbar lösning för Karolinska Institutet

null

Uppdraget är att ersätta det gamla systemet för komfortkyla och istället installera två framtidssäkra vätskekylaggregat med koldioxid (CO2) som köldmedium. Fördelarna är många: miljövänligt och energieffektivt samt att det är en lösning som är garanterat framtidssäkrad.

Vi fick in uppdraget redan hösten 2017. Nu är det full fart med projektet. CO2-aggregaten vi installerar har en kyleffekt på 150 kW per aggregat och byggd för värmeåtervinning till uppvärmning och varmvatten, säger Viktor Wilson, projektledare på Industri- och Laboratoriekyl.

Projektet beräknas vara slutfört till sommaren 2018.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.