2023-05-15 13:11Nyheter

Termo Kyl framtidssäkrar charkuterifabriken Per i Viken

Per i VikenPer i Viken - Charkuteri fabrik Syd Sverige

Satsningen på ett CO2-kylsystem i charkuterifabriken sänker energikostnaderna och gynnar klimatet!

Nu tar Termo Kyl bort 15 gamla kylmaskiner som står på charkuterifabrikens tak och installerar i stället ett högeffektivt CO2-aggregat med värmeåtervinning.

48% av fabrikens inköpta energi går i dag till kyla. CO2-aggregatet kommer att sänka charkuterifabrikens energikostnader markant, samtidig som användningen av skadliga växthusgaser minimeras.

Det här är ett stort steg för en affärsrörelse som startade redan 1926. Per i Viken har bevarat traditionerna och det gamla hantverket samtidigt som de genom åren lanserat nya spännande produkter som sticker ut i delikatessdisken.

Termo Kyl genomförde projekteringen av uppdraget under vintern 22/23 och är nu i början av installationsfasen av det klimatneutrala kylsystemet. Naturliga köldmedier är framtiden.

Det nya CO2-aggregatet kommer betjäna ett stort frysrum, sex kylrum,

ett klimatrum samt kyla till rökar och produktionslokaler. Värmeåtervinningen går tillbaka till byggnaden i form av uppvärmning och varmvatten. Det går åt mycket varmvatten i en charkuterifabrik och tack vare den effektiva värmeåtervinningen förväntas fabriken bli självförsörjande.

Ett nytt styr- och övervakningssystem installeras och ger full kontroll över temperaturer och eventuella larm i hela anläggningen.

Ombyggnaden genomförs med fabriken i full drift. Termo Kyl planerar varje steg och genomföra sitt uppdrag snabbt och effektivt utan att störa livsmedelsproduktionen.

Anläggningen är klar hösten 2023.

- Den här investeringen gör att vi både minskar vår elkostnad och vårt klimatavtryck. Våra produkter görs på bra råvaror, ofta närproducerade och av hög kvalitet. Nu vill jag att vår produktion också ska hålla hög kvalitet och att vi kan producera livsmedel så miljövänligt som möjligt. Vi måste alla värna om vår gemensamma miljö. Klimatförändringarna globalt går allt snabbare och blir allt värre. När taket på fabriken är rensat från gamla kylaggregat finns det gott om utrymme för solpaneler. Det blir min nästa energi- och klimatinvestering. Termo Kyl är en idealisk partner i det här projektet, snabba, kompetenta och ställer alltid upp, säger Claes Persson, ägare av Per i Viken.


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.

Kontaktpersoner

Communicator
Linda Huzell