2022-06-23 06:18Nyheter

Stora vinster miljö- och kostnadsmässigt när ICA Nära Ryd byggde om

Jonas AnderssonJonas Andersson

När ICA Nära Ryd såg de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med naturliga köldmedier valde de bygga ut butiken med 200 kvm. Kronobergs Kylteknik som under de senaste tre åren ansvarat för service och jouruppdrag av butikens kylsystem rekommenderade att de skulle satsa på ett energieffektivt och klimatvänligt CO2-aggregat med full värmeåtervinning.

För en mindre butik är det en stor investering. Beräkningar visade att CO2-aggregatets värmeåtervinning skulle täcka butikens uppvärmningsbehov till 100%. Den totala energibesparingen beräknades, lågt räknat, till ca 40%. Det motsvarar en kostnadsbesparing på cirka 100 000 kr per år.

- Att jag äger byggnaden spelar naturligtvis en roll i att jag vågade satsa men jag tror också på framtiden och jag tror på Ryd som samhälle. Alla säger att energibesparingen blir betydligt högre än de cirka 40% vi valt att förhålla oss till. I september kommer Kronoberg Kylteknik koppla på värmeåtervinningen och efter vintern så vet vi betydligt mer än i dag. Oavsett är vi nöjda redan nu, bageriet vi byggde har blivit en succé, säger Jonas Andersson, handlare, ICA Nära Ryd.

Kronobergs Kylteknik startade uppdraget i januari 2022 och avslutade det i maj samma år. Totalt byggdes butiken ut med 200 kvm plus 65 kvm lastbrygga. Det tillkom ett bageri, nytt kontor, lagret byggdes om till frukt och grönt och det lilla omklädningsrummet blev stort. Kronobergs Kylteknik installerade ett CO2-aggregat och drog nya stammar i butiken samt kopplade upp kyl- och frysenheterna till det nya systemet.

-Vår satsning på miljövänlig kyla är också viktig för att våra kunder ska känna att vi hänger med i   utvecklingen.  Varje enskild butik måste se vilka möjligheter de har att göra något för miljön. Vi tvekade aldrig om att följa Kronobergs Kyltekniks rekommendation att installera CO2 som köldmedium. De har varit väldigt bra från första stund, trygga och kompetenta och vet hur man arbetar med miljövänlig och energieffektiv kyla och värme, säger Jonas Andersson.


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.