2019-11-21 11:03Nyheter

Sånga-Säby - Sveriges mest klimatneutrala hotell & konferens

null

Labkyl fick i uppdrag att som totalentreprenör uppgradera och miljöanpassa systemet för värmepumpsanläggningen på Sånga-Säby Hotell & Konferens på Ekerö.

När Sånga-Säby startade sin hållbarhetssatsning på 80-talet var de långt före sin tid. Hållbarhet på den tiden var knappast ett försäljningsargument, växthuseffekten och globala klimatförändringar diskuterades mest forskare emellan. På den tiden framstod Sånga-Säby som visionär men visade också handlingskraft genom att påvisa hur ett effektivt och framgångsrikt hållbarhetsarbete bör bedrivas av en hotell- och konferensanläggning. Nu när den globala klimatförändringen är fakta önskar vi att fler hade varit lika förutseende och modiga som Sånga-Säby.

I dag är Sånga-Säby klimatneutralt vilket innebär att de kompenserar för den miljöpåverkan som verksamheten genererar. De till och med kompenserar för deras gästers och anställdas resor till och från anläggningen. Sånga-Säby var först i klassen och är nu också bäst i klassen!

När Sånga-Säby skulle uppgradera sin värmepumpanläggning fick Labkyl uppdraget som totallösningsentreprenör. I det ingick allt från konstruktion och installation av värmepump, anpassning av ventilationssystem samt vs-system. Allt utfördes av Labkyl i samråd med Sånga-Säby.

Tekniken som användes var revolutionerande. En banbrytande CO2 teknik finns i värmepumpen -DLE. Mälarens vatten används som energikälla för både värmepump och frikylning för klimatkyla.

DLE-värmepumpen använder CO2 - ett 100% miljövänligt köldmedium som dessutom är en biprodukt vid biogastillverkning. En optimerad boosterteknik levererar 70 graders varmvatten.
Värmen leds ut i anläggningens samtliga byggnader och värmer lokaler samt skapar varmvatten. Kylan leds också ut i byggnaderna och kyler konferensrum och andra lokaler. Energin återvinns och går tillbaka för uppvärmning och varmvatten. En hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Uppdraget startade 2017 och avslutades 2018.

Under hösten 2019 har Labkyl fortsatt sitt arbete med att installera klimatneutral kyla i anläggningens kök och restaurang. Även här återvinns all energi.

- Här har vi haft miljön i fokus under lång tid. Vårt miljö- och hållbarhetsarbete har inte alltid varit det som varit avgörande för våra kunder, men nu är tiden mogen. I dag tror jag inte att något företag, oavsett bransch, kan strunta i de här frågorna och överleva. Allt oftare får vi besök av grupper som kommer hit specifikt för att se och lära sig hur vårt hållbarhetsarbete går till, för att få inspiration och idéer att ta med hem till den egna verksamheten. Labkyl har gjort och gör ett bra arbete. Det är ett seriöst företag med rätt miljöprofil från början till slut. Nu hjälper de oss att miljösäkra anläggningens kök och restaurang, säger Agneta Hollsten, miljö- och hållbarhetsansvarig på Sånga-Säby.

- Det vi gjort och gör är en direkt fortsättning på det hållbarhetsarbete som Sånga-Säby arbetat med i nära 30 år. Det här är förmodligen den första anläggningen i världen med denna utformning. Jag tycker att Sånga-Säby var modiga som vågade satsa på vår lösning. Nu har de en klimatneutral anläggning som dessutom är energi- och kostnadseffektiv, säger Patrik Larsson, VD på Labkyl.

Fakta om Sånga-Säby

Sånga-Säby har 143 hotellrum 260 bäddar, ägs av Sveriges bönder och är Sveriges enda 100% klimatneutrala hotell- och konferensanläggning. Hela anläggningen är Svanenmärkt sedan 20 år tillbaka. Egenproducerad förnyelsebar energi från solceller, solpaneler och geoenergi används och trädgården sköts klimatsmart, de renar och bereder sitt eget dricksvatten och har eget avloppsreningsverk. Läs mer på www.sanga-saby.se. 


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.