2023-05-08 10:34Nyheter

Ökad säkerhet och kyleffekt i Chalmers datahall

ChalmersChalmers

Kyl-Effekt AB har fått i uppdrag att installera ny modern datakyl-anläggning till en av Chalmers datahallar.

De tre kylaggregat som i dag producerar kyla till datorhallen är uttjänta och byts ut av säkerhetsskäl. De ersätts med driftsäkra datakyl-aggregat för ökad kylfunktion.

I Kyl-Effekts uppdrag ingår också att bygga en ny undercentral, där den centrala köldbäraren kommer att växlas bort och ersättas med en lokal köldbärare. Det ökar driftssäkerheten och samtidigt skapas en redundans i hela systemet. Den nya kylmaskinen har indirekt värmeåtervinning och är energieffektiv. Chalmers energikostnader beräknas minska.

För Kyl-Effekts räkning är uppdraget projekterat och klart. Installationsarbetet startar våren 2023.

-Vi genomför många projekt tillsammans med Akademiska Hus som är vår beställare. Tack vare det ramavtal vi har får vi möjlighet att samarbeta med en beställare som vill ligga längst fram i teknikutvecklingen. Det här är en fantastisk möjlighet för oss på Kyl-Effekt att få utföra projekt i praktiken på en institution som Chalmers, där det bedrivs högkvalitativ forskning kring energifördelning, säger Magnus Widholm, projektledare på Kyl-Effekt AB.


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.

Kontaktpersoner

Communicator
Linda Huzell