2020-10-12 13:07Nyheter

Miljövänlig lösning till ICA Supermarket Anderstorp

null

I 4 månader har arbetet med att montera kylrör till kyl- och frysdiskar, kyltekniskutrustning, elinstallation till livsmedelskyla pågått, samtidigt som det gamla systemet var igång. Disk för disk revs och det nya CO2-systemet implanterades. Det gamla maskinrummet revs och allt gammalt köldmedium omhändertogs.

Nya kylmaskinen betjänar både kyl- och fryssteg, samtidigt levererar den upp till 60°C vatten till värmesystemet. Med den värms överskottsvärme till hela fastigheten via ventilationen samt med aerotemper i lagerdelar och maskinrum. När det inte finns något värmebehov i fastigheten blåser värmen ut utomhus via gaskylaren. Den är försedd med EC-motorer som varvtalsstyrs efter behov för en låg energiförbrukning.

För att hålla rätt temperaturer i kyl- och frysdiskar används Po-optimering där regleras kylmaskinens drift via den disken som behöver mest kyla. När rätt temperatur har uppnåtts sänks maskinens kapacitet till det absolut nödvändigaste med hjälp av frekvensomformare på kyl- och fryskompressorer, på de sättet undviker vi att kylmaskinen jobbar hårdare än vad som behövs och onödiga energikostnader minimeras.

-Hela kylanläggningen är försedd med Danfoss övervakning och reglering, där vi kan fjärrstyra allt via mobiltelefon/dator. Wica som tillhör Arneq gruppen monterade moderna frysdiskar samt konverterade kyldiskarna till CO2, på detta sätt konverterades hela butiken till CO2. ICA-handlaren Mikael Staaf är väldigt energimedveten och ytterligare aktioner inom energibesparing vidtogs. Han har även bytt ut alla energiförbrukande ljusarmaturer i butiken mot LED. Detta var ett väldigt roligt projekt med en kunnig handlare, säger Emelie Nydén, VD på LN Kyla.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.