2017-06-22 10:49Nyheter

Martin & Servera gör energibesparing på 40%!

null

”Så här bra trodde jag aldrig det skulle bli. Jag är imponerad. Redan nu ligger energibesparingen på 35%, trots att allt inte är intrimmat. Jag gissar att vi kommer att hamna på ca 40% när vi är klara.” säger Ronny Bergström, fastighetschef på Martin & Servera.

Varje dag rullar mängder med 24 meters långtradare in på Martin & Serveras omlastningslager i Västberga, strax utanför Stockholms tullar. Varor lastas om på mindre bilar som transporterar ut produkterna till restauranger och storkökshushåll över hela Stockholmsregionen. Det är full aktivitet och rörelse hela tiden. Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist.

Under tio intensiva veckor installerade Industri & Laboratoriekyl en helt ny kylanläggning med två CO₂ aggregat, drog alla ledningar till kylbatterierna, byggde nytt frysrum och ett maskinrum utanför lagret. Energin från värmeåtervinningen lagras bl. a. i 20 st energibrunnar som tillför fastigheten värme. Energibrunnarna värms upp och ger ökad verkningsgrad hos bergvärmepumparna.

-I mina beräkningar finns inte värmeåtervinningen till fastigheten med. Det innebär att energibesparingen egentligen är ännu högre än vad mina siffror visar. Jag vill att det ska kännas bra i magen när vi upphandlar en ny entreprenad. Det gjorde det med Industri & Laboratoriekyl.

Vi värderar inte upphandlingarna bara efter pris utan också efter kvalitet. Målet är långa, fruktsamma relationer med våra leverantörer, säger Ronny Bergström, fastighetschef på Martin & Servera.

-En stor del av mitt arbete är att planera vårt körschema, moment för moment, dag för dag, så vi inte stör kundens verksamhet. Det lyckades bra här, säger Viktor Wilson, projektledare på Industri & Laboratoriekyl.

Efter att uppdraget med omlastningslagret i Västberg var klart har Industri & Laboratoriekyl fått förnyat förtroende att bygga om och anpassa gamla centrallagret vid Årstarondellen för ny verksamhet med kyla.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.