2023-06-05 09:49Nyheter

Kyl-Bergman klimatanpassar Gunnebo Skola i Västervik

Gunnebo Skola VästervikGunnebo Skola Västervik

Västerviks kommunala fastighetsbolag har kommit långt i sin målsättning med att vara fossilfri 2025. Nu tar de ytterligare ett steg genom att konvertera Gunnebo skola utanför Västervik från eldningsolja till bergvärme och solenergi.

Kyl-Bergman installerar bergvärmeanläggningen som hämtar energi från tio stycken, 230 meter djupa geoenergibrunnar. Energin leds in i skolans värmecentral, där den återvinns och växlas till varmvatten och värme.

På det sättet kommer skolan att ta bort fossila bränslen och minska sina utsläpp av skadliga växthusgaser radikalt samtidigt som de gör en stor kostnadsbesparing på inköpt energi.

En god affär såväl klimat- som kostnadsmässigt!

Gunnebo skolan har varje år köpt in 50 kubikmeter eldningsolja motsvarande 500 000 kWh, varav skolan efter förbränning fått ut 350 000 kWh.

Den nyinstallerade bergvärmeanläggningen med sina tre bergvärmepumpar ger 350 000 kWh vilket täcker skolans behov. För att driva bergvärmeanläggningen behöver skolan köpa in 100 000 kWh/år. Samtidigt ger de nyinstallerade solenergipanelerna på skolans tak 40 000 kWh, vilket innebär att skolan endast behöver köpa in 60 000 kWh för att klara sitt årsbehov.

Den totala besparingen på inköpt energi kommer vara 440 000 kWh. Det är lika mycket energi som 22 svenska standardvillor gör av med under ett år.

- Kombinationen av bergvärme och solenergi är idealisk. I vårt hållbarhetsarbete är det en kombination vi ofta återkommit till när det gäller våra fastigheter. En bergvärmeanläggning drar mycket elektricitet och då hjälper egenproducerad energi från solpaneler till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Kyl-Bergman som står för installationsarbetet gör ett jättebra arbete och jag känner mig trygg med deras insats. Anläggningen de har installerat är lättskött och driftsäker, säger Roger Bergh, projektledare på Västerviks Bostads AB.


Om Nordic Climate Group

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan. Vi har över 800 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.

Kontaktpersoner

Communicator
Linda Huzell