2020-05-05 08:49Nyheter

Klimatsmart och energieffektivt storkök på 1500 kvm

null

Dahlmans Kylteknik har av Serneke fått det stora prestigeuppdraget att installera klimatneutral kyla när Vänersborgs kommun bygger ett nytt storkök.

Det nya storköket, under namnet Oden, blir på 1500 kvm och kommer när det är klart producera och leverera 5000 portioner mat per dag till stora delar av kommunens barn- och äldreomsorg.

”En av de största entreprenader jag räknat på” säger Daniel Dahlman

Projekteringsarbetet med det nya storköket pågår för fullt, installationsarbetet beräknas starta hösten 2020 och i augusti 2021 ska storköket stå klart. Dahlmans Kylteknik har sedan tidigare stor erfarenhet av att installera klimatneutral kyla och värme i storkök. De installerade bland annat klimatneutral kyla i Regionens Hus i Göteborg och just nu pågår ett liknande uppdrag för IKEA i Kållered.

- Det känns oerhört bra att våra entreprenörer tar miljöaspekten på allvar i ett så här stort projekt. Klimatsmarta byggnader ligger helt klart i Vänersborgs Kommuns intresse och är något vi arbetar strategiskt och långsiktigt med i flera projekt, säger Andreas Engelin, Projektledare på Fastighet & Service, Vänersborgs kommun

- Det här är en av de största entreprenader jag räknat på. Vi levererar och installerar två miljövänliga CO2-maskiner, 16 kylrum, 3 frysrum, 4 snabbnedkylningsrum och till det ett antal kyl- och frysskåp. Kylan kommer även gå till ventilationen.Till det kopplar vi på full värmeåtervinning. Energieffektiviteten och miljöaspekten på den här anläggningen blir hög. Serneke är en professionell och kompetent uppdragsgivare, säger Daniel Dahlman, projektledare på Dahlmans Kylteknik

- Jag har en bra bild av Dahlmans sedan tidigare. I det här projektet var det viktigt att få med en leverantör som kan det här med klimatneutral kyla och det kan Dahlmans Kylteknik, säger Christopher Hjelm, arbetschef på Serneke Bygg.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.