2018-08-09 10:21Nyheter

Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten hos TESAB

null

HÅLLBARHET SKA KÄNNETECKNA all verksamhet, hos samtliga franchiseföretag i TESAB:s rikstäckande kedja av företag. TESAB har till och med skapat sitt eget koncept, som heter ”100 % Hållbarhet” och har egen logotyp. Och TESAB är den enda installatören i branschen som är medlem i organisationen ”Gröna Städer”.

– Vi går längre än någon inom branschen. Vårt ansvar för hållbarhet ska genomsyra allt och vi engagerar oss till 100 procent, säger Dalida Matiros, försäljnings- och marknadsansvarig på TESAB.

Inom Tesab-kedjan handlar det inte enbart om miljömässig håll- barhet. Verksamheten ska också vara socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar. Hur ska det då gå till?

– Under våren sjösatte vi ”100 % Hållbarhet” och redan i år ska detta arbetssätt föras ut till alla anslutna företag. De kommer att gå intensivutbildningar samt delta i kurser och konferenser. Kretsloppsanpassade arbetsmetoder ska förankras hos alla. De produkter och lösningar företagen levererar till sina kunder måste vara både framtidssäkra, miljömässiga och kostnadseffektiva, säger Dalida Matiros

FAKTA:

100% HÅLLBARHETSPOLICY ENLIGT TESAB:

 • Minimera leverantörernas och kundernas klimatpåverkan 
 • Arbeta för hållbar resursanvändning
 • Gott ledarskap, trygg ekonomi
 • Bra arbetsmiljö, utvecklande arbetsklimat
 • Jämställdhet och mångfald
 • Etisk syn på inköp av produkter och tjänster
 • Mänskliga rättigheter
 • Etiska affärsmetoder
 • Lokalt samhällsengagemang
 • Transparens mot kunder, medarbetare m.fl.

 • Om Nordic Climate Group

  TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.