2020-05-06 09:08Nyheter

Entek blir en del av Labkyl

null

- Entek är duktiga entreprenörer med hög kompetens och stor erfarenhet inom sitt teknikområde. De kommer samarbeta och komplettera de befintliga företagen i installation.se samt våra entreprenörer, säger Patrik Larsson, Labkyl.

- Det här blir spännande. Vi kommer till en företagsgrupp som är väldigt kompetenta och framåt. Jag känner Labkyl sedan tidigare, så det här känns som absolut rätt steg att ta. Vi är glada över att få arbeta med företagen inom installation.se och alla de duktiga killar och tjejer som finns där, säger Emil Sigsjö, Entek.


Om Nordic Climate Group

TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett service efter installationen.